XUẤT XỨ » Nhật Bản
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã hàng : NAC-500-093
Giá : 114,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã hàng : NAC-500-094
Giá : 125,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã hàng : NAC-500-095
Giá : 125,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã hàng : NAC-500-096
Giá : 125,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã hàng : NAC-500-097
Giá : 125,000 VNĐ
10mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1000
Mã hàng : NAC-500-098
Giá : 125,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1020
Mã hàng : NAC-500-099
Giá : 143,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1050
Mã hàng : NAC-500-100
Giá : 143,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1080
Mã hàng : NAC-500-101
Giá : 163,000 VNĐ
11mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1100
Mã hàng : NAC-500-102
Giá : 163,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1120
Mã hàng : NAC-500-103
Giá : 173,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1150
Mã hàng : NAC-500-104
Giá : 173,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1180
Mã hàng : NAC-500-105
Giá : 182,000 VNĐ
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã hàng : NAC-500-106
Giá : 182,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã hàng : NAC-500-107
Giá : 202,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã hàng : NAC-500-108
Giá : 202,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 186,043,285
Facebook
Liên hệ