XUẤT XỨ » Nhật Bản
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-381-051
Giá : 11,452,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-381-052
Giá : 11,219,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421SL
Mã hàng : KPT-421-053
Giá : 11,452,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421S
Mã hàng : KPT-421-054
Giá : 11,219,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH
Mã hàng : KPT-055-055
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH-2
Mã hàng : KPT-055-056
Giá : 21,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-450-057
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-450-058
Giá : 16,595,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-386SL
Mã hàng : KPT-386-059
Giá : 13,837,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-45SD
Mã hàng : KPT-045-060
Giá : 19,165,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SA
Mã hàng : KPT-055-061
Giá : 26,411,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3170
Mã hàng : KPT-317-062
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/2” Cần siết Kawasaki KPT-3175
Mã hàng : KPT-317-063
Giá : 2,805,000 VNĐ
1/4” Cần siết Kawasaki KPT-3305
Mã hàng : KPT-330-064
Giá : 2,309,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3315
Mã hàng : KPT-331-065
Giá : 2,309,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3171
Mã hàng : KPT-317-066
Giá : 2,338,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :223 - Tổng truy cập : 197,834,677
Facebook
Liên hệ