XUẤT XỨ » Nhật Bản
3.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-033
Mã hàng : NAC-652-148
Giá : 36,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-034
Mã hàng : NAC-652-149
Giá : 36,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-035
Mã hàng : NAC-652-150
Giá : 36,000 VNĐ
4.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-041
Mã hàng : NAC-652-156
Giá : 51,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-042
Mã hàng : NAC-652-157
Giá : 51,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-043
Mã hàng : NAC-652-158
Giá : 51,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-044
Mã hàng : NAC-652-159
Giá : 51,000 VNĐ
4.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-045
Mã hàng : NAC-652-160
Giá : 51,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-046
Mã hàng : NAC-652-161
Giá : 58,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-047
Mã hàng : NAC-652-162
Giá : 58,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-048
Mã hàng : NAC-652-163
Giá : 58,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-049
Mã hàng : NAC-652-164
Giá : 58,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-050
Mã hàng : NAC-652-165
Giá : 58,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-051
Mã hàng : NAC-652-166
Giá : 66,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-052
Mã hàng : NAC-652-167
Giá : 66,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-053
Mã hàng : NAC-652-168
Giá : 66,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 193,963,762
Facebook
Liên hệ