XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-052
Mã hàng : NAC-652-167
Giá : 66,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-053
Mã hàng : NAC-652-168
Giá : 66,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-054
Mã hàng : NAC-652-169
Giá : 66,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-055
Mã hàng : NAC-652-170
Giá : 66,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-056
Mã hàng : NAC-652-171
Giá : 76,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-058
Mã hàng : NAC-652-173
Giá : 76,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-059
Mã hàng : NAC-652-174
Giá : 76,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-060
Mã hàng : NAC-652-175
Giá : 76,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-061
Mã hàng : NAC-652-176
Giá : 87,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-063
Mã hàng : NAC-652-177
Giá : 87,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-064
Mã hàng : NAC-652-178
Giá : 87,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-065
Mã hàng : NAC-652-179
Giá : 87,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-066
Mã hàng : NAC-652-180
Giá : 98,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-067
Mã hàng : NAC-652-181
Giá : 98,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-068
Mã hàng : NAC-652-182
Giá : 98,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-069
Mã hàng : NAC-652-183
Giá : 98,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 191,344,419
Facebook
Liên hệ