x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
1500W Máy đục bê tông Makita HM1214C
Mã hàng : MKT-214-226
Giá : 18,810,000 VNĐ
30mm Đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1306
Mã hàng : MKT-130-092
Giá : 10,484,000 VNĐ
30mm Đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1500
Mã hàng : MKT-150-095
Giá : 33,928,000 VNĐ
3.2mm Máy đột lỗ Makita JN3200
Mã hàng : MKT-320-102
Giá : 10,048,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Makita PV7001C
Mã hàng : MKT-700-037
Giá : 5,882,000 VNĐ
1100W Máy đục bê tông Makita HM0870C mũi gài SDS-MAX
Mã hàng : MKT-087-012
Giá : 10,158,000 VNĐ
1.100W Máy đục bê tông Makita HM0871C
Mã hàng : MKT-871-316
Giá : 11,412,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1203C
Mã hàng : MKT-203-317
Giá : 13,794,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1213C
Mã hàng : MKT-213-318
Giá : 15,639,000 VNĐ
1.240W Máy đục bê tông Makita HM1400
Mã hàng : MKT-400-321
Giá : 31,128,000 VNĐ
1.700W Máy đục bê tông Makita HM1800
Mã hàng : MKT-800-322
Giá : 40,318,000 VNĐ
1.900W Máy đục bê tông Makita HM1810
Mã hàng : MKT-810-323
Giá : 34,674,000 VNĐ
45mm Máy đục bê tông 1.350W Makita HR4511C
Mã hàng : MKT-511-328
Giá : 15,225,000 VNĐ
52mm Máy đục bê tông 1.500W Makita HR5211C
Mã hàng : MKT-211-329
Giá : 19,036,000 VNĐ
1100W Máy đục bê tông Makita HR4011C
Mã hàng : MKT-401-384
Giá : 15,498,000 VNĐ
7" Máy chà nhám đánh bóng Makita 9237C
Mã hàng : MKT-923-658
Giá : 4,942,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 178,980,052
Facebook
Liên hệ