XUẤT XỨ » Nhật Bản
20m Thước cuộn thép Tajima EPK-20
Mã hàng : TJM-200-009
Giá : 333,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép Tajima EPK-30
Mã hàng : TJM-300-010
Giá : 444,000 VNĐ
2m Thước cuộn Tajima L13-20
Mã hàng : TJM-200-011
Giá : 68,000 VNĐ
3m Thước cuộn Tajima H6P30MY
Mã hàng : TJM-030-012
Giá : 101,000 VNĐ
5m Thước cuộn Tajima H6P50MY
Mã hàng : TJM-050-013
Giá : 131,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H9P55MW
Mã hàng : TJM-055-014
Giá : 152,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H5P55MW
Mã hàng : TJM-550-015
Giá : 182,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Tajima H5P75MW
Mã hàng : TJM-750-016
Giá : 226,000 VNĐ
10m Thước cuộn Tajima H5PA0MW
Mã hàng : TJM-000-017
Giá : 283,000 VNĐ
Thước đo góc nghiêng Slant 100 Tajima SLT-100
Mã hàng : TJM-100-018
Giá : 457,000 VNĐ
Thước đo góc nghiêng có từ Slant AL200 Tajima SLT-AL200M
Mã hàng : TJM-200-019
Giá : 693,000 VNĐ
0.03-1.00mm Dưỡng đo độ dày 25 lá Shinwa 73782
Mã hàng : SHI-737-023
Giá : 558,000 VNĐ
25x50mm Kính soi kỹ thuật Shinwa 75757
Mã hàng : SHI-757-003
Giá : 256,000 VNĐ
36mm Kính soi kỹ thuật Shinwa 75759
Mã hàng : SHI-757-034
Giá : 256,000 VNĐ
15m Bật mực Shinwa 77964
Mã hàng : SHI-779-017
Giá : 336,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :108 - Tổng truy cập : 177,012,979
Facebook
Liên hệ