XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0800
Mã hàng : NAC-500-079
Giá : 86,000 VNĐ
8.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0810
Mã hàng : NAC-500-080
Giá : 99,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0812
Mã hàng : NAC-500-081
Giá : 99,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0830
Mã hàng : NAC-500-082
Giá : 99,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0840
Mã hàng : NAC-500-083
Giá : 99,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0850
Mã hàng : NAC-500-084
Giá : 99,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0860
Mã hàng : NAC-500-085
Giá : 110,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0870
Mã hàng : NAC-500-086
Giá : 110,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0880
Mã hàng : NAC-500-087
Giá : 110,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0900
Mã hàng : NAC-500-088
Giá : 110,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0910
Mã hàng : NAC-500-089
Giá : 120,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0920
Mã hàng : NAC-500-090
Giá : 120,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã hàng : NAC-500-091
Giá : 120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã hàng : NAC-500-092
Giá : 120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã hàng : NAC-500-093
Giá : 120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã hàng : NAC-500-094
Giá : 132,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 193,949,234
Facebook
Liên hệ