XUẤT XỨ » Nhật Bản
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã hàng : NAC-500-117
Giá : 594,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã hàng : NAC-500-118
Giá : 649,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã hàng : NAC-500-119
Giá : 671,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã hàng : NAC-652-120
Giá : 61,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã hàng : NAC-652-121
Giá : 57,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã hàng : NAC-652-122
Giá : 57,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã hàng : NAC-652-123
Giá : 33,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã hàng : NAC-652-124
Giá : 33,000 VNĐ
1.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-010
Mã hàng : NAC-652-125
Giá : 31,000 VNĐ
1.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-011
Mã hàng : NAC-652-126
Giá : 31,000 VNĐ
1.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-012
Mã hàng : NAC-652-127
Giá : 31,000 VNĐ
1.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-013
Mã hàng : NAC-652-128
Giá : 31,000 VNĐ
1.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-014
Mã hàng : NAC-652-129
Giá : 31,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-015
Mã hàng : NAC-652-130
Giá : 31,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-017
Mã hàng : NAC-652-132
Giá : 31,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-019
Mã hàng : NAC-652-134
Giá : 31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 191,366,936
Facebook
Liên hệ