XUẤT XỨ » Nhật Bản
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,320,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-471B
Mã hàng : MTO-543-205
Giá : 10,511,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 342-251
Mã hàng : MTO-342-195
Giá : 6,756,000 VNĐ
150mm Thước lá Niigata SV-150
Mã hàng : NIG-150-001
Giá : 94,000 VNĐ
300mm Thước lá Niigata SV-300
Mã hàng : NIG-300-002
Giá : 175,000 VNĐ
600mm Thước lá Niigata SV-600
Mã hàng : NIG-600-003
Giá : 554,000 VNĐ
1m Thước lá inox mạ nhũ bạc Niigata SV-1000
Mã hàng : NIG-100-004
Giá : 1,033,000 VNĐ
1.5m Thước lá Niigata SV-1500
Mã hàng : NIG-150-005
2m Thước lá Niigata SV-2000
Mã hàng : NIG-200-006
204mm Thước đo góc Niigata PRT-19
Mã hàng : NIG-019-014
Giá : 195,000 VNĐ
1-15mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700A
Mã hàng : NIG-700-007
Giá : 260,000 VNĐ
15-30mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700B
Mã hàng : NIG-700-008
Giá : 416,000 VNĐ
30-45mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700C
Mã hàng : NIG-700-009
Giá : 550,000 VNĐ
Dưỡng đo mối hàn Niigata WG-1
Mã hàng : NIG-001-011
Giá : 1,119,000 VNĐ
Dưỡng đo mối hàn Niigata WGU-7M
Mã hàng : NIG-007-012
Giá : 1,576,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 184,926,171
Facebook
Liên hệ