XUẤT XỨ » Nhật Bản
11.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1150
Mã hàng : NAC-500-104
Giá : 183,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1180
Mã hàng : NAC-500-105
Giá : 192,000 VNĐ
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã hàng : NAC-500-106
Giá : 192,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã hàng : NAC-500-107
Giá : 214,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã hàng : NAC-500-108
Giá : 214,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã hàng : NAC-500-109
Giá : 230,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã hàng : NAC-500-110
Giá : 230,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã hàng : NAC-500-111
Giá : 424,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã hàng : NAC-500-112
Giá : 446,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã hàng : NAC-500-113
Giá : 488,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã hàng : NAC-500-114
Giá : 514,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã hàng : NAC-500-115
Giá : 549,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã hàng : NAC-500-116
Giá : 574,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã hàng : NAC-500-117
Giá : 594,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã hàng : NAC-500-118
Giá : 649,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã hàng : NAC-500-119
Giá : 671,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 189,523,001
Facebook
Liên hệ