XUẤT XỨ » Nhật Bản
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã hàng : KPT-065-123
Giá : 6,919,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã hàng : KPT-075-124
Giá : 6,217,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 9,723,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã hàng : KPT-075-126
Giá : 6,217,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 4,488,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 4,254,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-183
Mã hàng : KPT-183-130
Giá : 5,843,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS4B
Mã hàng : KPT-004-131
Giá : 8,333,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS5B
Mã hàng : KPT-005-132
Giá : 8,971,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS7B
Mã hàng : KPT-007-133
Giá : 10,563,000 VNĐ
9” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS9B
Mã hàng : KPT-009-134
Giá : 17,251,000 VNĐ
2” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG65A-DS
Mã hàng : KPT-065-135
Giá : 5,983,000 VNĐ
2” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG65A-DR
Mã hàng : KPT-065-136
Giá : 5,983,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DS
Mã hàng : KPT-065-137
Giá : 6,217,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DR
Mã hàng : KPT-065-138
Giá : 6,217,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DSG
Mã hàng : KPT-125-139
Giá : 10,144,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :202 - Tổng truy cập : 196,703,157
Facebook
Liên hệ