XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0860
Mã hàng : NAC-500-085
Giá : 110,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0870
Mã hàng : NAC-500-086
Giá : 110,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0880
Mã hàng : NAC-500-087
Giá : 110,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0900
Mã hàng : NAC-500-088
Giá : 110,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0910
Mã hàng : NAC-500-089
Giá : 120,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0920
Mã hàng : NAC-500-090
Giá : 120,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã hàng : NAC-500-091
Giá : 120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã hàng : NAC-500-092
Giá : 120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã hàng : NAC-500-093
Giá : 120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã hàng : NAC-500-094
Giá : 132,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã hàng : NAC-500-095
Giá : 132,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã hàng : NAC-500-096
Giá : 132,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã hàng : NAC-500-097
Giá : 132,000 VNĐ
10mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1000
Mã hàng : NAC-500-098
Giá : 132,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1020
Mã hàng : NAC-500-099
Giá : 151,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1050
Mã hàng : NAC-500-100
Giá : 151,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :132 - Tổng truy cập : 191,371,691
Facebook
Liên hệ