XUẤT XỨ » Nhật Bản
12” Máy cưa xích Makita 5012B
Mã hàng : MKT-501-359
Giá : 5,286,000 VNĐ
5" Máy mài góc Makita 9565CVR
Mã hàng : MKT-956-396
Giá : 3,212,000 VNĐ
136mm Máy bào Makita 1804N
Mã hàng : MKT-180-168
Giá : 10,164,000 VNĐ
24” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-153
Mã hàng : MTO-153-002
Giá : 8,611,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130
Mã hàng : MTO-130-031
Giá : 1,249,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138
Mã hàng : MTO-138-032
Giá : 910,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102
Mã hàng : MTO-102-052
Giá : 3,263,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-102
Mã hàng : MTO-102-048
Giá : 2,502,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-102
Mã hàng : MTO-102-041
Giá : 2,424,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-112
Mã hàng : MTO-112-042
Giá : 2,502,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331
Mã hàng : MTO-331-028
Giá : 4,690,000 VNĐ
25-50mm Panme đo trong Mitutoyo 145-186
Mã hàng : MTO-186-058
Giá : 3,479,000 VNĐ
18” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-151
Mã hàng : MTO-151-001
Giá : 8,504,000 VNĐ
1mm Thước đo bán kính 30 lá Mitutoyo 186-107
Mã hàng : MTO-107-110
Giá : 1,099,000 VNĐ
1mm Đồng hồ so Mitutoyo 2109S-10
Mã hàng : MTO-109-082
Giá : 1,210,000 VNĐ
200mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-202
Mã hàng : MTO-202-020
Giá : 3,581,000 VNĐ
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 196,399,362
Facebook
Liên hệ