XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-018
Mã hàng : NAC-652-133
Giá : 30,000 VNĐ
15.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-151
Mã hàng : NAC-602-377
Giá : 811,000 VNĐ
42.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-424
Mã hàng : NAC-602-648
Giá : 6,891,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0460
Mã hàng : NAC-500-045
Giá : 40,000 VNĐ
1.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-016
Mã hàng : NAC-652-131
Giá : 30,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0770
Mã hàng : NAC-500-076
Giá : 82,000 VNĐ
7.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0780
Mã hàng : NAC-500-077
Giá : 82,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0790
Mã hàng : NAC-500-078
Giá : 82,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0800
Mã hàng : NAC-500-079
Giá : 82,000 VNĐ
8.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0810
Mã hàng : NAC-500-080
Giá : 94,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0812
Mã hàng : NAC-500-081
Giá : 94,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0830
Mã hàng : NAC-500-082
Giá : 94,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0840
Mã hàng : NAC-500-083
Giá : 94,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0850
Mã hàng : NAC-500-084
Giá : 94,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0860
Mã hàng : NAC-500-085
Giá : 104,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :120 - Tổng truy cập : 184,871,799
Facebook
Liên hệ