x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-SD160
Mã hàng : KPT-160-145
Giá : 4,371,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-875
Mã hàng : KPT-875-146
Giá : 4,605,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-85ID
Mã hàng : KPT-085-147
Giá : 3,249,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-12ID
Mã hàng : KPT-012-148
Giá : 2,618,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-516H
Mã hàng : KPT-516-149
Giá : 10,915,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-516HS
Mã hàng : KPT-516-150
Giá : 21,762,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-517HS
Mã hàng : KPT-517-152
Giá : 8,274,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F1
Mã hàng : KPT-001-153
Giá : 3,039,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F1J
Mã hàng : KPT-001-154
Giá : 3,460,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F2
Mã hàng : KPT-002-155
Giá : 3,249,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F3
Mã hàng : KPT-003-156
Giá : 3,740,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F5
Mã hàng : KPT-005-157
Giá : 3,973,000 VNĐ
Búa gõ gỉ Kawasaki KPT-S2
Mã hàng : KPT-002-160
Giá : 4,535,000 VNĐ
Búa gõ gỉ Kawasaki NC-0S
Mã hàng : KPT-000-161
Giá : 7,223,000 VNĐ
Đầm cát Kawasaki KPT-1
Mã hàng : KPT-001-171
Giá : 6,638,000 VNĐ
Đầm cát Kawasaki KPT-2
Mã hàng : KPT-002-172
Giá : 6,919,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 195,154,032
Facebook
Liên hệ