XUẤT XỨ » Nhật Bản
2.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-022
Mã hàng : NAC-652-137
Giá : 31,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-023
Mã hàng : NAC-652-138
Giá : 31,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-024
Mã hàng : NAC-652-139
Giá : 31,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-027
Mã hàng : NAC-652-142
Giá : 31,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-029
Mã hàng : NAC-652-144
Giá : 31,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-030
Mã hàng : NAC-652-145
Giá : 31,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-031
Mã hàng : NAC-652-146
Giá : 36,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-032
Mã hàng : NAC-652-147
Giá : 36,000 VNĐ
3.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-033
Mã hàng : NAC-652-148
Giá : 36,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-034
Mã hàng : NAC-652-149
Giá : 36,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-035
Mã hàng : NAC-652-150
Giá : 36,000 VNĐ
3.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-036
Mã hàng : NAC-652-151
Giá : 42,000 VNĐ
3.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-037
Mã hàng : NAC-652-152
Giá : 42,000 VNĐ
3.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-038
Mã hàng : NAC-652-153
Giá : 42,000 VNĐ
3.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-039
Mã hàng : NAC-652-154
Giá : 42,000 VNĐ
4.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-040
Mã hàng : NAC-652-155
Giá : 42,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :106 - Tổng truy cập : 180,383,288
Facebook
Liên hệ