x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
1/2” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3176
Mã hàng : KPT-317-067
Giá : 2,338,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3300
Mã hàng : KPT-330-068
Giá : 2,244,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3310
Mã hàng : KPT-331-069
Giá : 2,244,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-1170
Mã hàng : KPT-117-070
Giá : 2,151,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-700
Mã hàng : KPT-700-071
Giá : 1,940,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-705
Mã hàng : KPT-705-072
Giá : 1,940,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3160
Mã hàng : KPT-316-073
Giá : 3,553,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-3165
Mã hàng : KPT-316-074
Giá : 3,553,000 VNĐ
1/4” Cần siết bulông Kawasaki KPT-620
Mã hàng : KPT-620-075
Giá : 3,132,000 VNĐ
3/8” Cần siết bulông Kawasaki KPT-625
Mã hàng : KPT-625-076
Giá : 3,132,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-3870
Mã hàng : KPT-387-077
Giá : 3,880,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-1601
Mã hàng : KPT-160-078
Giá : 2,595,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-1651
Mã hàng : KPT-165-079
Giá : 3,904,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-64ADR
Mã hàng : KPT-064-080
Giá : 3,506,000 VNĐ
1/2” Máy khoan Kawasaki KPT-66ADR
Mã hàng : KPT-066-081
Giá : 4,488,000 VNĐ
3/8” Máy khoan Kawasaki KPT-62SD
Mã hàng : KPT-062-082
Giá : 4,188,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :166 - Tổng truy cập : 195,406,659
Facebook
Liên hệ