XUẤT XỨ » Nhật Bản
8mm Súng vặn bu lông KW-7PD
Mã hàng : KUN-070-019
12mm Súng vặn bu lông KW-12HP
Mã hàng : KUN-120-020
16mm Súng vặn bu lông KW-14HP
Mã hàng : KUN-140-021
18mm Súng vặn bu lông KW-18HP
Mã hàng : KUN-180-022
Giá : 5,967,000 VNĐ
14mm Súng vặn bu lông KW-140P
Mã hàng : KUN-140-030
Giá : 8,681,000 VNĐ
22mm Súng vặn bu lông KW-230P
Mã hàng : KUN-230-031
20mm Súng vặn bu lông KW-2000P
Mã hàng : KUN-000-038
22mm Súng vặn bu lông PTS-800E
Mã hàng : KUN-800-044
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-220PL
Mã hàng : KPT-220-183
Giá : 6,529,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381PL
Mã hàng : KPT-381-185
Giá : 16,827,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14MX
Mã hàng : KPT-014-022
Giá : 4,724,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14ME
Mã hàng : KPT-014-023
Giá : 4,724,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :73 - Tổng truy cập : 177,026,854
Facebook
Liên hệ