XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-25mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 122-111
Mã hàng : MTO-122-245
Giá : 3,281,000 VNĐ
25-50mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 122-112
Mã hàng : MTO-122-246
Giá : 4,836,000 VNĐ
0-25mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 422-230
Mã hàng : MTO-422-247
Giá : 7,586,000 VNĐ
25-50mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 422-231
Mã hàng : MTO-422-248
Giá : 8,324,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302
Mã hàng : MTO-102-249
Giá : 1,283,000 VNĐ
300-325mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149
Mã hàng : MTO-103-250
Giá : 6,756,000 VNĐ
325-350mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150
Mã hàng : MTO-103-251
Giá : 7,420,000 VNĐ
350-375mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-151
Mã hàng : MTO-103-252
Giá : 7,620,000 VNĐ
375-400mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-152
Mã hàng : MTO-103-253
Giá : 7,898,000 VNĐ
100-200mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A
Mã hàng : MTO-104-254
Giá : 5,550,000 VNĐ
200-300mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-141A
Mã hàng : MTO-104-255
Giá : 6,399,000 VNĐ
0-25mm Panme điện tử Mitutoyo 293-100
Mã hàng : MTO-293-260
Giá : 22,362,000 VNĐ
100-125mm Panme điện tử Mitutoyo 293-250-10
Mã hàng : MTO-293-261
Giá : 7,203,000 VNĐ
125-150mm Panme điện tử Mitutoyo 293-251-10
Mã hàng : MTO-293-262
Giá : 7,868,000 VNĐ
150-175mm Panme điện tử Mitutoyo 293-252-10
Mã hàng : MTO-293-263
Giá : 8,564,000 VNĐ
175-200mm Panme điện tử Mitutoyo 293-253-10
Mã hàng : MTO-293-264
Giá : 9,213,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :203 - Tổng truy cập : 184,851,559
Facebook
Liên hệ