XUẤT XỨ » Nhật Bản
12.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-127
Mã hàng : NAC-652-242
Giá : 324,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-128
Mã hàng : NAC-652-243
Giá : 324,000 VNĐ
12.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-129
Mã hàng : NAC-652-244
Giá : 324,000 VNĐ
13mm Mũi khoan inox Nachi L6520-130
Mã hàng : NAC-652-245
Giá : 324,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-057
Mã hàng : NAC-652-172
Giá : 76,000 VNĐ
11.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-117
Mã hàng : NAC-652-232
Giá : 277,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-076
Mã hàng : NAC-602-302
Giá : 384,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-095
Mã hàng : NAC-602-321
Giá : 447,000 VNĐ
10.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-10.3
Mã hàng : NAC-602-329
Giá : 501,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã hàng : NAC-500-001
Giá : 121,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã hàng : NAC-500-002
Giá : 69,000 VNĐ
0.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0040
Mã hàng : NAC-500-003
Giá : 57,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0050
Mã hàng : NAC-500-004
Giá : 57,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0060
Mã hàng : NAC-500-005
Giá : 50,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0070
Mã hàng : NAC-500-006
Giá : 28,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0080
Mã hàng : NAC-500-007
Giá : 25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 178,073,765
Facebook
Liên hệ