XUẤT XỨ » Nhật Bản
22mm Súng vặn bu lông KW-230P
Mã hàng : KUN-230-031
38mm Súng vặn bu lông KW-385G
Mã hàng : KUN-385-032
38mm Súng vặn bu lông KW-385GL
Mã hàng : KUN-385-033
42mm Súng vặn bu lông KW-420G
Mã hàng : KUN-420-034
50mm Súng vặn bu lông KW-500H
Mã hàng : KUN-500-035
Giá : 25,435,000 VNĐ
50mm Súng vặn bu lông KW-600H
Mã hàng : KUN-600-036
Giá : 25,235,000 VNĐ
20mm Súng vặn bu lông KW-2000P
Mã hàng : KUN-000-038
50mm Súng vặn bu lông KW-5000G
Mã hàng : KUN-000-042
22mm Súng vặn bu lông PTS-800E
Mã hàng : KUN-800-044
Búa hơi Kawasaki KPT-52
Mã hàng : KPT-052-158
Giá : 1,683,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-517H
Mã hàng : KPT-517-151
Giá : 8,274,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 196,726,928
Facebook
Liên hệ