XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Kìm điện Keiba PL-726
Mã hàng : KEB-726-023
Giá : 597,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PL-726A
Mã hàng : KEB-726-024
Giá : 639,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba PL-727
Mã hàng : KEB-727-025
Giá : 705,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C28
Mã hàng : KEB-028-030
Giá : 564,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C58
Mã hàng : KEB-058-031
Giá : 458,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong Keiba HB-D04
Mã hàng : KEB-004-020
Giá : 410,000 VNĐ
18.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-184
Mã hàng : NAC-602-410
Giá : 1,187,000 VNĐ
18.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-185
Mã hàng : NAC-602-411
Giá : 1,187,000 VNĐ
18.6mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-186
Mã hàng : NAC-602-412
Giá : 1,245,000 VNĐ
18.7mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-187
Mã hàng : NAC-602-413
Giá : 1,245,000 VNĐ
18.8mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-188
Mã hàng : NAC-602-414
Giá : 1,245,000 VNĐ
18.9mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-189
Mã hàng : NAC-602-415
Giá : 1,245,000 VNĐ
19.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-190
Mã hàng : NAC-602-416
Giá : 1,245,000 VNĐ
19.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-191
Mã hàng : NAC-602-417
Giá : 1,295,000 VNĐ
19.2mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-192
Mã hàng : NAC-602-418
Giá : 1,295,000 VNĐ
19.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-193
Mã hàng : NAC-602-419
Giá : 1,295,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 175,929,056
Facebook
Liên hệ