x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-065
Mã hàng : NAC-652-179
Giá : 87,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-066
Mã hàng : NAC-652-180
Giá : 98,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-067
Mã hàng : NAC-652-181
Giá : 98,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-068
Mã hàng : NAC-652-182
Giá : 98,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-069
Mã hàng : NAC-652-183
Giá : 98,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-070
Mã hàng : NAC-652-184
Giá : 98,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-071
Mã hàng : NAC-652-185
Giá : 127,000 VNĐ
7.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-072
Mã hàng : NAC-652-186
Giá : 127,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-073
Mã hàng : NAC-652-187
Giá : 127,000 VNĐ
7.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-074
Mã hàng : NAC-652-188
Giá : 127,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-075
Mã hàng : NAC-652-189
Giá : 127,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-076
Mã hàng : NAC-652-190
Giá : 118,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-077
Mã hàng : NAC-652-191
Giá : 118,000 VNĐ
7.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-078
Mã hàng : NAC-652-192
Giá : 118,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-079
Mã hàng : NAC-652-193
Giá : 118,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-080
Mã hàng : NAC-652-194
Giá : 118,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :82 - Tổng truy cập : 179,216,899
Facebook
Liên hệ