XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Kìm điện Keiba PH-106
Mã hàng : KEB-106-013
Giá : 517,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba PH-107
Mã hàng : KEB-107-014
Giá : 556,000 VNĐ
8" Kìm điện Keiba PH-108
Mã hàng : KEB-108-015
Giá : 590,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba ET-506
Mã hàng : KEB-506-016
Giá : 440,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba ET-507
Mã hàng : KEB-507-017
Giá : 470,000 VNĐ
8" Kìm điện Keiba ET-508
Mã hàng : KEB-508-018
Giá : 516,000 VNĐ
4.5" Kìm điện Keiba HN-D04
Mã hàng : KEB-004-019
Giá : 480,000 VNĐ
5" Kìm điện Keiba PL-725
Mã hàng : KEB-725-022
Giá : 579,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PL-726
Mã hàng : KEB-726-023
Giá : 597,000 VNĐ
6" Kìm điện Keiba PL-726A
Mã hàng : KEB-726-024
Giá : 639,000 VNĐ
7" Kìm điện Keiba PL-727
Mã hàng : KEB-727-025
Giá : 705,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C28
Mã hàng : KEB-028-030
Giá : 564,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C58
Mã hàng : KEB-058-031
Giá : 458,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong Keiba HB-D04
Mã hàng : KEB-004-020
Giá : 410,000 VNĐ
18.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-184
Mã hàng : NAC-602-410
Giá : 1,187,000 VNĐ
18.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-185
Mã hàng : NAC-602-411
Giá : 1,187,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :108 - Tổng truy cập : 174,270,337
Facebook
Liên hệ