XUẤT XỨ » Nhật Bản
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã hàng : FUJ-016-030
Giá : 238,000 VNĐ
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã hàng : FUJ-032-031
Giá : 292,000 VNĐ
43mm Mỏ lết Fujiya FLA-43
Mã hàng : FUJ-043-032
Giá : 376,000 VNĐ
53mm Mỏ lết Fujiya FLA-53
Mã hàng : FUJ-053-033
Giá : 527,000 VNĐ
2m Thước cuộn Fujiya FLM-1320
Mã hàng : FUJ-132-010
Giá : 99,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1955
Mã hàng : FUJ-195-011
Giá : 200,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã hàng : FUJ-163-039
Giá : 146,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã hàng : FUJ-255-040
Giá : 240,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã hàng : FUJ-257-041
Giá : 300,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã hàng : FUJ-225-100
Giá : 207,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã hàng : FUJ-300-071
Giá : 501,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã hàng : FUJ-380-072
Giá : 553,000 VNĐ
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã hàng : FUJ-100-035
Giá : 302,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã hàng : FUJ-150-036
Giá : 392,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã hàng : FUJ-200-037
Giá : 521,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã hàng : FUJ-900-016
Giá : 388,000 VNĐ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
Đang online :160 - Tổng truy cập : 181,699,105
Facebook
Liên hệ