x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
180mm Máy chà nhám băng Kawasaki KPT-370
Mã hàng : KPT-370-012
Giá : 3,646,000 VNĐ
3/8" Máy khoan Kawasaki KPT-68
Mã hàng : KPT-068-016
Giá : 2,805,000 VNĐ
3/8" Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W
Mã hàng : KPT-012-006
Giá : 2,221,000 VNĐ
6mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-24DGBS
Mã hàng : KPT-024-008
Giá : 1,450,000 VNĐ
1" Súng vặn bu lông đầu dài Kawasaki KPT-50SH
Mã hàng : KPT-050-005
Giá : 16,595,000 VNĐ
1/2" Máy khoan Kawasaki KPT-71
Mã hàng : KPT-071-017
Giá : 3,904,000 VNĐ
Súng gõ rỉ sét Kawasaki KPT-F4
Mã hàng : KPT-004-018
Giá : 5,516,000 VNĐ
Súng gõ rỉ sét Kawasaki KPT-F6
Mã hàng : KPT-006-019
Giá : 5,516,000 VNĐ
1/2” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-14SH-M
Mã hàng : KPT-014-029
Giá : 2,735,000 VNĐ
2 tấn Con đội lùn Masada MS-2S
Mã hàng : MSA-002-001
Giá : 552,000 VNĐ
2 tấn Con đội lùn Masada MS-2
Mã hàng : MSA-002-002
Giá : 547,000 VNĐ
3 tấn Con đội Masada MS-3
Mã hàng : MSA-003-003
Giá : 701,000 VNĐ
5 tấn Con đội Masada MS-5Y
Mã hàng : MSA-005-004
Giá : 767,000 VNĐ
7 tấn Con đội Masada MH-7
Mã hàng : MSA-007-005
Giá : 974,000 VNĐ
10 tấn Con đội Masada MH-10
Mã hàng : MSA-010-006
Giá : 1,203,000 VNĐ
15 tấn Con đội Masada MH-15
Mã hàng : MSA-015-007
Giá : 1,656,000 VNĐ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 179,078,407
Facebook
Liên hệ