XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0690
Mã hàng : NAC-500-068
Giá : 69,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0700
Mã hàng : NAC-500-069
Giá : 69,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0710
Mã hàng : NAC-500-070
Giá : 77,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0660
Mã hàng : NAC-500-065
Giá : 69,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0670
Mã hàng : NAC-500-066
Giá : 69,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0680
Mã hàng : NAC-500-067
Giá : 69,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0640
Mã hàng : NAC-500-063
Giá : 61,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0650
Mã hàng : NAC-500-064
Giá : 61,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0610
Mã hàng : NAC-500-060
Giá : 61,000 VNĐ
6.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0620
Mã hàng : NAC-500-061
Giá : 61,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0630
Mã hàng : NAC-500-062
Giá : 61,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0580
Mã hàng : NAC-500-057
Giá : 55,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0590
Mã hàng : NAC-500-058
Giá : 55,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0600
Mã hàng : NAC-500-059
Giá : 55,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0560
Mã hàng : NAC-500-055
Giá : 55,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0570
Mã hàng : NAC-500-056
Giá : 55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 180,273,708
Facebook
Liên hệ