XUẤT XỨ » Nhật Bản
35.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-354
Mã hàng : NAC-602-578
Giá : 4,877,000 VNĐ
35.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-355
Mã hàng : NAC-602-579
Giá : 4,877,000 VNĐ
35.6mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-356
Mã hàng : NAC-602-580
Giá : 4,877,000 VNĐ
35.7mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-357
Mã hàng : NAC-602-581
Giá : 4,877,000 VNĐ
35.8mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-358
Mã hàng : NAC-602-582
Giá : 4,877,000 VNĐ
35.9mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-359
Mã hàng : NAC-602-583
Giá : 4,877,000 VNĐ
36.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-360
Mã hàng : NAC-602-584
Giá : 4,877,000 VNĐ
36.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-361
Mã hàng : NAC-602-585
Giá : 5,129,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C08
Mã hàng : KEB-008-029
Giá : 466,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba KM-017
Mã hàng : KEB-017-001
Giá : 391,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba MN-A04
Mã hàng : KEB-004-002
Giá : 476,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba MN-A05
Mã hàng : KEB-005-003
Giá : 491,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-217
Mã hàng : KEB-217-005
Giá : 480,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-207
Mã hàng : KEB-207-006
Giá : 450,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206 (Không có lỗ)
Mã hàng : KEB-206-007
Giá : 390,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206S (Loại 1 lỗ)
Mã hàng : KEB-206-008
Giá : 391,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :68 - Tổng truy cập : 176,049,956
Facebook
Liên hệ