XUẤT XỨ » Nhật Bản
36.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-360
Mã hàng : NAC-602-584
Giá : 4,877,000 VNĐ
36.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-361
Mã hàng : NAC-602-585
Giá : 5,129,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos Keiba C-C08
Mã hàng : KEB-008-029
Giá : 466,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba KM-017
Mã hàng : KEB-017-001
Giá : 391,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba MN-A04
Mã hàng : KEB-004-002
Giá : 476,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba MN-A05
Mã hàng : KEB-005-003
Giá : 491,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-217
Mã hàng : KEB-217-005
Giá : 480,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-207
Mã hàng : KEB-207-006
Giá : 450,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206 (Không có lỗ)
Mã hàng : KEB-206-007
Giá : 390,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206S (Loại 1 lỗ)
Mã hàng : KEB-206-008
Giá : 391,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba PL-724
Mã hàng : KEB-724-021
Giá : 573,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Keiba T-305
Mã hàng : KEB-305-009
Giá : 369,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Keiba T-306
Mã hàng : KEB-306-010
Giá : 383,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Keiba T-308
Mã hàng : KEB-308-011
Giá : 512,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Keiba HL-D14
Mã hàng : KEB-014-026
Giá : 398,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Keiba HR-D04
Mã hàng : KEB-004-027
Giá : 422,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 174,345,683
Facebook
Liên hệ