x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
2.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-029
Mã hàng : NAC-652-144
Giá : 31,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-030
Mã hàng : NAC-652-145
Giá : 31,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-031
Mã hàng : NAC-652-146
Giá : 36,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-032
Mã hàng : NAC-652-147
Giá : 36,000 VNĐ
3.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-033
Mã hàng : NAC-652-148
Giá : 36,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-034
Mã hàng : NAC-652-149
Giá : 36,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-035
Mã hàng : NAC-652-150
Giá : 36,000 VNĐ
3.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-036
Mã hàng : NAC-652-151
Giá : 42,000 VNĐ
3.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-037
Mã hàng : NAC-652-152
Giá : 42,000 VNĐ
3.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-038
Mã hàng : NAC-652-153
Giá : 42,000 VNĐ
3.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-039
Mã hàng : NAC-652-154
Giá : 42,000 VNĐ
4.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-040
Mã hàng : NAC-652-155
Giá : 42,000 VNĐ
4.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-041
Mã hàng : NAC-652-156
Giá : 51,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-042
Mã hàng : NAC-652-157
Giá : 51,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-043
Mã hàng : NAC-652-158
Giá : 51,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-044
Mã hàng : NAC-652-159
Giá : 51,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :105 - Tổng truy cập : 179,203,746
Facebook
Liên hệ