XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-191PL - đầu dài
Mã hàng : KPT-191-037
Giá : 6,311,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280P - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-280-038
Giá : 9,816,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229S - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-229-039
Giá : 10,284,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229SL - đầu dài
Mã hàng : KPT-229-040
Giá : 10,518,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321P
Mã hàng : KPT-321-041
Giá : 10,284,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-042
Giá : 10,518,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381P
Mã hàng : KPT-381-043
Giá : 12,295,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421P
Mã hàng : KPT-421-044
Giá : 12,295,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-421-045
Giá : 12,762,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-452PL- Đầu dài
Mã hàng : KPT-452-046
Giá : 16,126,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-32PC
Mã hàng : KPT-032-047
Giá : 9,608,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-326P
Mã hàng : KPT-326-048
Giá : 9,583,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-049
Giá : 10,658,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-321-050
Giá : 10,425,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-381-051
Giá : 11,452,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-381-052
Giá : 11,219,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :203 - Tổng truy cập : 193,956,922
Facebook
Liên hệ