XUẤT XỨ » Nhật Bản
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 6,911,000 VNĐ
0-25mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-121
Mã hàng : MTO-523-193
Giá : 9,003,000 VNĐ
25-50mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-122
Mã hàng : MTO-523-194
Giá : 9,904,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 342-251
Mã hàng : MTO-342-195
Giá : 6,756,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-101
Mã hàng : MTO-123-196
Giá : 2,301,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba MN-A04
Mã hàng : KEB-004-002
Giá : 448,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba MN-A05
Mã hàng : KEB-005-003
Giá : 462,000 VNĐ
5" Kìm cắt Keiba N-205S
Mã hàng : KEB-205-004
Giá : 317,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-217
Mã hàng : KEB-217-005
Giá : 453,000 VNĐ
7" Kìm cắt Keiba N-207
Mã hàng : KEB-207-006
Giá : 424,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206 (Không có lỗ)
Mã hàng : KEB-206-007
Giá : 368,000 VNĐ
6" Kìm cắt Keiba N-206S (Loại 1 lỗ)
Mã hàng : KEB-206-008
Giá : 369,000 VNĐ
4" Kìm cắt Keiba PL-724
Mã hàng : KEB-724-021
Giá : 539,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn Keiba T-305
Mã hàng : KEB-305-009
Giá : 348,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Keiba T-306
Mã hàng : KEB-306-010
Giá : 361,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Keiba T-308
Mã hàng : KEB-308-011
Giá : 482,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :139 - Tổng truy cập : 182,643,154
Facebook
Liên hệ