XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-012
Mã hàng : NAC-652-127
Giá : 31,000 VNĐ
1.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-013
Mã hàng : NAC-652-128
Giá : 31,000 VNĐ
1.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-014
Mã hàng : NAC-652-129
Giá : 31,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-015
Mã hàng : NAC-652-130
Giá : 31,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-017
Mã hàng : NAC-652-132
Giá : 31,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-019
Mã hàng : NAC-652-134
Giá : 31,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-020
Mã hàng : NAC-652-135
Giá : 31,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-021
Mã hàng : NAC-652-136
Giá : 31,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-022
Mã hàng : NAC-652-137
Giá : 31,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-023
Mã hàng : NAC-652-138
Giá : 31,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-024
Mã hàng : NAC-652-139
Giá : 31,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-027
Mã hàng : NAC-652-142
Giá : 31,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-029
Mã hàng : NAC-652-144
Giá : 31,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-030
Mã hàng : NAC-652-145
Giá : 31,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-031
Mã hàng : NAC-652-146
Giá : 36,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-032
Mã hàng : NAC-652-147
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :129 - Tổng truy cập : 177,919,820
Facebook
Liên hệ