XUẤT XỨ » Nhật Bản
12mm Máy phay gỗ Makita 3612
Mã hàng : MKT-361-059
Giá : 6,993,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3612BR
Mã hàng : MKT-361-019
Giá : 7,074,000 VNĐ
8mm (3/8’’) Máy phay Makita 3620
Mã hàng : MKT-362-148
Giá : 6,226,000 VNĐ
1.850W Máy phay Makita RP1800
Mã hàng : MKT-800-337
Giá : 7,550,000 VNĐ
2.100W Máy phay Makita RP2301FC
Mã hàng : MKT-301-338
Giá : 9,030,000 VNĐ
12mm Máy phay (loại sâu) Makita RP1801
Mã hàng : MKT-180-390
Giá : 7,863,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng Makita 9105
Mã hàng : MKT-910-120
Giá : 7,690,000 VNĐ
93mm x 185 mm Máy chà nhám rung Makita 9035
Mã hàng : MKT-903-122
Giá : 2,268,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita 906
Mã hàng : MKT-906-039
Giá : 2,508,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-630-196
Giá : 2,271,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita 906H
Mã hàng : MKT-906-024
Giá : 4,515,000 VNĐ
110mm x 100 mm Máy chà nhám rung Makita BO4540
Mã hàng : MKT-454-127
Giá : 2,095,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita GD0800C
Mã hàng : MKT-080-040
Giá : 5,628,000 VNĐ
6" Máy chà nhám đĩa Makita GV6010
Mã hàng : MKT-601-241
Giá : 2,233,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Makita 9049
Mã hàng : MKT-904-031
Giá : 5,589,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Makita 9047
Mã hàng : MKT-904-030
Giá : 5,248,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :62 - Tổng truy cập : 177,072,673
Facebook
Liên hệ