XUẤT XỨ » Nhật Bản
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341
Mã hàng : MTO-293-174
Giá : 4,298,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343
Mã hàng : MTO-293-175
Giá : 8,111,000 VNĐ
75-100mm Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Mã hàng : MTO-145-176
Giá : 5,208,000 VNĐ
50-150mm Panme đo trong Mitutoyo 137-201
Mã hàng : MTO-137-177
Giá : 2,544,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-203
Mã hàng : MTO-137-178
Giá : 3,991,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 7,203,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314
Mã hàng : MTO-570-212
Giá : 15,183,000 VNĐ
12" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312
Mã hàng : MTO-570-211
Giá : 8,517,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10
Mã hàng : MTO-215-210
Giá : 10,281,000 VNĐ
0.6mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-425E
Mã hàng : MTO-513-208
Giá : 2,398,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,320,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B
Mã hàng : MTO-543-206
Giá : 9,490,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-471B
Mã hàng : MTO-543-205
Giá : 10,511,000 VNĐ
12mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-782
Mã hàng : MTO-543-204
Giá : 2,482,000 VNĐ
0-100mm Đồng hồ so Mitutoyo 3062S-19
Mã hàng : MTO-306-203
Giá : 5,828,000 VNĐ
6-8mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-161
Mã hàng : MTO-368-180
Giá : 7,300,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :134 - Tổng truy cập : 183,760,302
Facebook
Liên hệ