XUẤT XỨ » Nhật Bản
9.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0910
Mã hàng : NAC-500-089
Giá : 120,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0920
Mã hàng : NAC-500-090
Giá : 120,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã hàng : NAC-500-091
Giá : 120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã hàng : NAC-500-092
Giá : 120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã hàng : NAC-500-093
Giá : 120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã hàng : NAC-500-094
Giá : 132,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã hàng : NAC-500-095
Giá : 132,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã hàng : NAC-500-096
Giá : 132,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã hàng : NAC-500-097
Giá : 132,000 VNĐ
11mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1100
Mã hàng : NAC-500-102
Giá : 173,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1150
Mã hàng : NAC-500-104
Giá : 183,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1180
Mã hàng : NAC-500-105
Giá : 192,000 VNĐ
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã hàng : NAC-500-106
Giá : 192,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã hàng : NAC-500-107
Giá : 214,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã hàng : NAC-500-108
Giá : 214,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã hàng : NAC-500-109
Giá : 230,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :94 - Tổng truy cập : 178,201,901
Facebook
Liên hệ