XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0560
Mã hàng : NAC-500-055
Giá : 52,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0570
Mã hàng : NAC-500-056
Giá : 52,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0530
Mã hàng : NAC-500-052
Giá : 46,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0540
Mã hàng : NAC-500-053
Giá : 46,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0550
Mã hàng : NAC-500-054
Giá : 46,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0500
Mã hàng : NAC-500-049
Giá : 40,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0510
Mã hàng : NAC-500-050
Giá : 46,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0520
Mã hàng : NAC-500-051
Giá : 46,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0470
Mã hàng : NAC-500-046
Giá : 40,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0480
Mã hàng : NAC-500-047
Giá : 40,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0490
Mã hàng : NAC-500-048
Giá : 40,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0420
Mã hàng : NAC-500-041
Giá : 35,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0430
Mã hàng : NAC-500-042
Giá : 35,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0440
Mã hàng : NAC-500-043
Giá : 35,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã hàng : NAC-500-001
Giá : 115,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã hàng : NAC-500-002
Giá : 65,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :228 - Tổng truy cập : 187,251,301
Facebook
Liên hệ