XUẤT XỨ » Nhật Bản
2.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0240
Mã hàng : NAC-500-023
Giá : 25,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0250
Mã hàng : NAC-500-024
Giá : 25,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0260
Mã hàng : NAC-500-025
Giá : 25,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0270
Mã hàng : NAC-500-026
Giá : 25,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0280
Mã hàng : NAC-500-027
Giá : 25,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0290
Mã hàng : NAC-500-028
Giá : 25,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0300
Mã hàng : NAC-500-029
Giá : 25,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0310
Mã hàng : NAC-500-030
Giá : 27,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0320
Mã hàng : NAC-500-031
Giá : 27,000 VNĐ
3.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0330
Mã hàng : NAC-500-032
Giá : 27,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0340
Mã hàng : NAC-500-033
Giá : 27,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0350
Mã hàng : NAC-500-034
Giá : 27,000 VNĐ
3.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0360
Mã hàng : NAC-500-035
Giá : 28,000 VNĐ
3.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0370
Mã hàng : NAC-500-036
Giá : 28,000 VNĐ
3.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0380
Mã hàng : NAC-500-037
Giá : 28,000 VNĐ
3.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0390
Mã hàng : NAC-500-038
Giá : 28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :76 - Tổng truy cập : 184,960,869
Facebook
Liên hệ