XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0500
Mã hàng : NAC-500-049
Giá : 42,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0510
Mã hàng : NAC-500-050
Giá : 47,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0520
Mã hàng : NAC-500-051
Giá : 47,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0470
Mã hàng : NAC-500-046
Giá : 42,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0480
Mã hàng : NAC-500-047
Giá : 42,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0490
Mã hàng : NAC-500-048
Giá : 42,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0420
Mã hàng : NAC-500-041
Giá : 36,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0430
Mã hàng : NAC-500-042
Giá : 36,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0440
Mã hàng : NAC-500-043
Giá : 36,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0200
Mã hàng : NAC-500-019
Giá : 25,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0210
Mã hàng : NAC-500-020
Giá : 25,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0220
Mã hàng : NAC-500-021
Giá : 25,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0230
Mã hàng : NAC-500-022
Giá : 25,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0240
Mã hàng : NAC-500-023
Giá : 25,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0250
Mã hàng : NAC-500-024
Giá : 25,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0260
Mã hàng : NAC-500-025
Giá : 25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :91 - Tổng truy cập : 177,955,844
Facebook
Liên hệ