XUẤT XỨ » Nhật Bản
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-SD160
Mã hàng : KPT-160-145
Giá : 4,110,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-875
Mã hàng : KPT-875-146
Giá : 4,330,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-85ID
Mã hàng : KPT-085-147
Giá : 3,055,000 VNĐ
1/4" Máy vặn vít Kawasaki KPT-12ID
Mã hàng : KPT-012-148
Giá : 2,462,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon gas Mitutoyo 147-202
Mã hàng : MTO-147-147
Giá : 2,385,000 VNĐ
0-10mm Panme đo dây đồng Mitutoyo 147-401
Mã hàng : MTO-147-148
Giá : 3,176,000 VNĐ
0-13mm Panme đo mép lon Mitutoyo 147-103
Mã hàng : MTO-147-149
Giá : 2,385,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-516H
Mã hàng : KPT-516-149
Giá : 10,261,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-516HS
Mã hàng : KPT-516-150
Giá : 20,457,000 VNĐ
Súng rút ri vê Kawasaki KPT-517HS
Mã hàng : KPT-517-152
Giá : 7,779,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F1
Mã hàng : KPT-001-153
Giá : 2,857,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F1J
Mã hàng : KPT-001-154
Giá : 3,253,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F2
Mã hàng : KPT-002-155
Giá : 3,055,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F3
Mã hàng : KPT-003-156
Giá : 3,516,000 VNĐ
Súng gõ rỉ Kawasaki KPT-F5
Mã hàng : KPT-005-157
Giá : 3,736,000 VNĐ
Búa gõ gỉ Kawasaki KPT-S2
Mã hàng : KPT-002-160
Giá : 4,264,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 182,908,829
Facebook
Liên hệ