XUẤT XỨ » Nhật Bản
15 tấn Con đội Masada MH-15
Mã hàng : MSA-015-007
Giá : 1,558,000 VNĐ
20 tấn Con đội Masada MH-20
Mã hàng : MSA-020-008
Giá : 1,791,000 VNĐ
30 tấn Con đội Masada MH-30V
Mã hàng : MSA-030-009
Giá : 2,908,000 VNĐ
50 tấn Con đội Masada MH-50Y
Mã hàng : MSA-050-010
Giá : 8,080,000 VNĐ
100 tấn Con đội Masada MH-100Y
Mã hàng : MSA-100-011
Giá : 32,049,000 VNĐ
10 tấn Con đội lùn Masada MHB-10
Mã hàng : MSA-010-012
Giá : 1,149,000 VNĐ
15 tấn Con đội lùn Masada MHB-15
Mã hàng : MSA-015-013
Giá : 1,528,000 VNĐ
20 tấn Con đội lùn Masada MHB-20
Mã hàng : MSA-020-014
Giá : 1,762,000 VNĐ
30 tấn Con đội lùn Masada MHB-30Y
Mã hàng : MSA-030-015
Giá : 2,877,000 VNĐ
2 tấn Con đội móc Masada MHC-2RS-2
Mã hàng : MSA-002-016
Giá : 5,108,000 VNĐ
5 tấn Con đội móc Masada MHC-5RS-2
Mã hàng : MSA-005-017
Giá : 6,090,000 VNĐ
10 tấn Con đội móc Masada MHC-10RS-2
Mã hàng : MSA-010-018
Giá : 10,372,000 VNĐ
30 tấn Đội cá sấu Masada SJ-30H
Mã hàng : MSA-030-019
Giá : 11,225,000 VNĐ
50 tấn Đội cá sấu Masada SJ-50H
Mã hàng : MSA-050-020
Giá : 15,706,000 VNĐ
10 tấn Đội cá sấu Masada SJ-100H
Mã hàng : MSA-100-021
Giá : 26,436,000 VNĐ
3 tấn Đội cá sấu dùng hơi Masada ASJ-30M
Mã hàng : MSA-030-022
Giá : 21,228,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 187,180,689
Facebook
Liên hệ