XUẤT XỨ » Nhật Bản
150mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG6
Mã hàng : KPT-006-113
Giá : 4,264,000 VNĐ
179mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CS
Mã hàng : KPT-025-114
Giá : 4,308,000 VNĐ
284mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CS
Mã hàng : KPT-025-115
Giá : 5,274,000 VNĐ
169mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CR
Mã hàng : KPT-025-116
Giá : 4,308,000 VNĐ
300mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CR
Mã hàng : KPT-025-117
Giá : 5,274,000 VNĐ
157mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CS
Mã hàng : KPT-045-118
Giá : 4,308,000 VNĐ
167mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CR
Mã hàng : KPT-045-119
Giá : 4,308,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CR
Mã hàng : KPT-065-120
Giá : 5,625,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CS
Mã hàng : KPT-065-121
Giá : 5,625,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã hàng : KPT-065-122
Giá : 6,505,000 VNĐ
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã hàng : KPT-065-123
Giá : 6,505,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã hàng : KPT-075-124
Giá : 5,845,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 9,140,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã hàng : KPT-075-126
Giá : 5,845,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 4,220,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 4,000,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :152 - Tổng truy cập : 182,594,406
Facebook
Liên hệ