XUẤT XỨ » Nhật Bản
7” Máy mài góc Daikoku DT-6200L
Mã hàng : DKK-620-033
Giá : 6,786,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,678,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 10,964,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,297,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 34,924,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,519,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 10,705,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 40,978,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6030
Mã hàng : KRS-603-104
Giá : 40,978,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6050
Mã hàng : KRS-605-105
Giá : 9,487,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6200
Mã hàng : KRS-620-106
Giá : 10,777,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : KRS-620-107
Giá : 12,022,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6202
Mã hàng : KRS-620-108
Giá : 7,862,000 VNĐ
Đồng hồ đo phân tích Kyoritsu 6310
Mã hàng : KRS-631-109
Giá : 122,391,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8031F
Mã hàng : KRS-803-110
Giá : 2,584,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8035
Mã hàng : KRS-803-111
Giá : 6,866,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 184,760,220
Facebook
Liên hệ