XUẤT XỨ » Nhật Bản
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã hàng : KPT-366-095
Giá : 5,307,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-438
Mã hàng : KPT-438-096
Giá : 7,585,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-425
Mã hàng : KPT-425-097
Giá : 5,274,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-46SX
Mã hàng : KPT-046-098
Giá : 1,509,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-34S
Mã hàng : KPT-034-099
Giá : 4,615,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-38S
Mã hàng : KPT-038-100
Giá : 4,395,000 VNĐ
20 x 520mm Máy chà nhám băng Kawasaki KPT-520
Mã hàng : KPT-520-103
Giá : 4,131,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-36P
Mã hàng : KPT-036-101
Giá : 4,615,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-37P
Mã hàng : KPT-037-102
Giá : 4,395,000 VNĐ
153mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3200
Mã hàng : KPT-320-106
Giá : 1,451,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3210
Mã hàng : KPT-321-107
Giá : 2,067,000 VNĐ
194mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3220
Mã hàng : KPT-322-108
Giá : 2,067,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1220S
Mã hàng : KPT-122-109
Giá : 1,583,000 VNĐ
164mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1240S
Mã hàng : KPT-124-110
Giá : 1,758,000 VNĐ
192mm Máy mài góc Kawasaki KPT-28DGS
Mã hàng : KPT-028-111
Giá : 2,198,000 VNĐ
135mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG3
Mã hàng : KPT-003-112
Giá : 4,176,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 182,601,950
Facebook
Liên hệ