XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.900W Máy đục bê tông Makita HM1810
Mã hàng : MKT-810-323
Giá : 33,154,000 VNĐ
120mm Máy cưa sắt cầm tay Makita 2107FK
Mã hàng : MKT-107-350
Giá : 9,342,000 VNĐ
405mm Máy cắt sắt 1430W Makita 2416S
Mã hàng : MKT-416-351
Giá : 9,162,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 850W Makita HR3200C
Mã hàng : MKT-200-326
Giá : 10,037,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 850W Makita HR3210C
Mã hàng : MKT-210-327
Giá : 11,368,000 VNĐ
45mm Máy đục bê tông 1.350W Makita HR4511C
Mã hàng : MKT-511-328
Giá : 14,857,000 VNĐ
52mm Máy đục bê tông 1.500W Makita HR5211C
Mã hàng : MKT-211-329
Giá : 18,035,000 VNĐ
1.6mm Máy cắt tôn 300W Makita JS1600
Mã hàng : MKT-600-330
Giá : 8,076,000 VNĐ
380W Máy cắt tôn Makita JS1601
Mã hàng : MKT-601-331
Giá : 6,320,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Makita NHP1300S
Mã hàng : MKT-300-333
Giá : 3,670,000 VNĐ
5" Máy mài bê tông Makita PC5000C
Mã hàng : MKT-000-335
Giá : 7,411,000 VNĐ
1.850W Máy phay Makita RP1800
Mã hàng : MKT-800-337
Giá : 7,219,000 VNĐ
2.100W Máy phay Makita RP2301FC
Mã hàng : MKT-301-338
Giá : 8,634,000 VNĐ
165mm Máy cưa đĩa Makita SP6000
Mã hàng : MKT-000-339
Giá : 7,471,000 VNĐ
850W Máy trộn sơn Makita UT1305
Mã hàng : MKT-305-342
Giá : 4,558,000 VNĐ
40.2cc Máy cắt cỏ Makita RBC411
Mã hàng : MKT-411-348
Giá : 5,615,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :124 - Tổng truy cập : 183,866,984
Facebook
Liên hệ