XUẤT XỨ » Nhật Bản
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-049
Giá : 10,019,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-321-050
Giá : 9,800,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-381-051
Giá : 10,766,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-381-052
Giá : 10,547,000 VNĐ
200mm Thước cặp đo sâu Mitutoyo 527-122
Mã hàng : MTO-527-146
Giá : 2,178,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421SL
Mã hàng : KPT-421-053
Giá : 10,766,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421S
Mã hàng : KPT-421-054
Giá : 10,547,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH
Mã hàng : KPT-055-055
Giá : 20,457,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SH-2
Mã hàng : KPT-055-056
Giá : 20,457,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450SL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-450-057
Giá : 15,601,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-450S - Đầu ngắn
Mã hàng : KPT-450-058
Giá : 15,601,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-386SL
Mã hàng : KPT-386-059
Giá : 13,008,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-45SD
Mã hàng : KPT-045-060
Giá : 18,016,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-55SA
Mã hàng : KPT-055-061
Giá : 24,827,000 VNĐ
3/8” Cần siết Kawasaki KPT-3170
Mã hàng : KPT-317-062
Giá : 2,637,000 VNĐ
1/2” Cần siết Kawasaki KPT-3175
Mã hàng : KPT-317-063
Giá : 2,637,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :199 - Tổng truy cập : 182,751,569
Facebook
Liên hệ