XUẤT XỨ » Nhật Bản
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 10 mét Nitto 30VP5
Mã hàng : NIT-030-004
Giá : 5,019,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 3 mét Nitto 30VP5
Mã hàng : NIT-030-005
Giá : 3,003,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 5 mét Nitto 30VP5
Mã hàng : NIT-030-006
Giá : 3,452,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 10 mét Nitto 50VP5
Mã hàng : NIT-050-007
Giá : 8,030,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3 mét Nitto 50VP5
Mã hàng : NIT-050-008
Giá : 6,202,000 VNĐ
5 tấn Pa lăng xích kéo tay 5 mét Nitto 50VP5
Mã hàng : NIT-050-009
Giá : 7,013,000 VNĐ
3 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5 mét Nitto
Mã hàng : NIT-000-010
Giá : 3,449,000 VNĐ
6 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5 mét Nitto V6
Mã hàng : NIT-006-011
Giá : 4,719,000 VNĐ
1.5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3 mét Nitto 15VP5
Mã hàng : NIT-015-012
Giá : 2,063,000 VNĐ
36.2mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-362
Mã hàng : NAC-602-586
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-363
Mã hàng : NAC-602-587
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-364
Mã hàng : NAC-602-588
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-365
Mã hàng : NAC-602-589
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.6mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-366
Mã hàng : NAC-602-590
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.7mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-367
Mã hàng : NAC-602-591
Giá : 5,129,000 VNĐ
36.8mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-368
Mã hàng : NAC-602-592
Giá : 5,129,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 175,759,798
Facebook
Liên hệ