XUẤT XỨ » Nhật Bản
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25DC
Mã hàng : KPT-025-033
Giá : 6,593,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-25PC - đầu dài
Mã hàng : KPT-025-034
Giá : 9,033,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-285PL - đầu dài
Mã hàng : KPT-285-035
Giá : 9,119,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-191P - đâu ngắn
Mã hàng : KPT-191-036
Giá : 5,669,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-191PL - đầu dài
Mã hàng : KPT-191-037
Giá : 5,934,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-280P - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-280-038
Giá : 9,228,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229S - đầu ngắn
Mã hàng : KPT-229-039
Giá : 9,668,000 VNĐ
3/4” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-229SL - đầu dài
Mã hàng : KPT-229-040
Giá : 9,888,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321P
Mã hàng : KPT-321-041
Giá : 9,668,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-321PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-321-042
Giá : 9,888,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-381P
Mã hàng : KPT-381-043
Giá : 11,558,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421P
Mã hàng : KPT-421-044
Giá : 11,558,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-421PL - Đầu dài
Mã hàng : KPT-421-045
Giá : 11,997,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-452PL- Đầu dài
Mã hàng : KPT-452-046
Giá : 15,160,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-32PC
Mã hàng : KPT-032-047
Giá : 9,033,000 VNĐ
1” Súng vặn bulông Kawasaki KPT-326P
Mã hàng : KPT-326-048
Giá : 9,009,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :180 - Tổng truy cập : 182,919,644
Facebook
Liên hệ