XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 34,363,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,286,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 11,147,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 40,320,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6030
Mã hàng : KRS-603-104
Giá : 40,320,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6050
Mã hàng : KRS-605-105
Giá : 9,878,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6200
Mã hàng : KRS-620-106
Giá : 11,343,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6201A
Mã hàng : KRS-620-107
Giá : 12,517,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6202
Mã hàng : KRS-620-108
Giá : 8,187,000 VNĐ
Đồng hồ đo phân tích Kyoritsu 6310
Mã hàng : KRS-631-109
Giá : 120,427,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8031F
Mã hàng : KRS-803-110
Giá : 2,691,000 VNĐ
Đo chỉ thị pha Kyoritsu 8035
Mã hàng : KRS-803-111
Giá : 7,149,000 VNĐ
Đồng hồ đo tốc độ động cơ Kyoritsu 5600
Mã hàng : KRS-560-112
Giá : 5,793,000 VNĐ
600mm Thước lá Shinwa 14036
Mã hàng : SHI-140-038
Giá : 410,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A
Mã hàng : KRS-121-113
Giá : 8,442,000 VNĐ
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A
Mã hàng : KRS-122-114
Giá : 8,869,000 VNĐ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nhãn hiệu
Đang online :91 - Tổng truy cập : 175,916,590
Facebook
Liên hệ