XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-180° Thước đo góc Niigata PRT192-120S
Mã hàng : NIG-120-070
Giá : 422,000 VNĐ
360° Thước đo góc Niigata PRT193-150
Mã hàng : NIG-150-071
Giá : 1,053,000 VNĐ
Thước đo góc vạn năng Niigata 495D
Mã hàng : NIG-495-072
Giá : 4,785,000 VNĐ
0-90° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-90
Mã hàng : NIG-090-074
Giá : 670,000 VNĐ
0-360° Thước nivo đồng hồ Niigata LM-360
Mã hàng : NIG-360-075
Giá : 694,000 VNĐ
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-MG
Mã hàng : NIG-180-076
Giá : 479,000 VNĐ
0-180° Thước nivo đồng hồ Niigata DSR-ST
Mã hàng : NIG-180-077
Giá : 402,000 VNĐ
Đục lấy dấu tự động đầu hợp kim Niigata AP-M
Mã hàng : NIG-000-081
Giá : 492,000 VNĐ
Ø15mm Đục lấy dấu đầu hợp kim Niigata TCP-L
Mã hàng : NIG-015-084
Giá : 427,000 VNĐ
Cây vạch dấu hai đầu Niigata N
Mã hàng : NIG-000-085
Giá : 135,000 VNĐ
Viết vạch dấu đầu hợp kim Niigata SC-P
Mã hàng : NIG-000-086
Giá : 298,000 VNĐ
Bộ dụng cụ lấy dấu 3 món Niigata CTS-3
Mã hàng : NIG-003-087
Giá : 1,469,000 VNĐ
15cm Compa lấy dấu Niigata SD-150
Mã hàng : NIG-150-090
Giá : 444,000 VNĐ
20cm Compa lấy dấu Niigata SD-200
Mã hàng : NIG-200-091
Giá : 496,000 VNĐ
15cm Compa lấy dấu hợp kim Niigata TFD-150
Mã hàng : NIG-150-092
Giá : 957,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 174,611,930
Facebook
Liên hệ