XUẤT XỨ » Nhật Bản
1050W Máy vặn bu lông Makita 6924N
Mã hàng : MKT-924-296
Giá : 49,928,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9563C
Mã hàng : MKT-563-298
Giá : 3,722,000 VNĐ
380W Máy vặn bu lông Makita TW0200
Mã hàng : MKT-200-306
Giá : 5,181,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita N9500N
Mã hàng : MKT-500-309
Giá : 2,244,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn Makita GD0810C
Mã hàng : MKT-810-313
Giá : 5,661,000 VNĐ
1.100W Máy đục bê tông Makita HM0871C
Mã hàng : MKT-871-316
Giá : 8,634,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1203C
Mã hàng : MKT-203-317
Giá : 13,189,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1213C
Mã hàng : MKT-213-318
Giá : 14,953,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1307C
Mã hàng : MKT-307-319
Giá : 17,855,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1317C
Mã hàng : MKT-317-320
Giá : 27,441,000 VNĐ
1.240W Máy đục bê tông Makita HM1400
Mã hàng : MKT-400-321
Giá : 29,490,000 VNĐ
1.700W Máy đục bê tông Makita HM1800
Mã hàng : MKT-800-322
Giá : 38,196,000 VNĐ
1.900W Máy đục bê tông Makita HM1810
Mã hàng : MKT-810-323
Giá : 33,154,000 VNĐ
120mm Máy cưa sắt cầm tay Makita 2107FK
Mã hàng : MKT-107-350
Giá : 9,342,000 VNĐ
405mm Máy cắt sắt 1430W Makita 2416S
Mã hàng : MKT-416-351
Giá : 9,162,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 850W Makita HR3200C
Mã hàng : MKT-200-326
Giá : 10,037,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :184 - Tổng truy cập : 182,760,356
Facebook
Liên hệ