XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-014
Mã hàng : NAC-652-129
Giá : 32,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-015
Mã hàng : NAC-652-130
Giá : 32,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-017
Mã hàng : NAC-652-132
Giá : 32,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-019
Mã hàng : NAC-652-134
Giá : 32,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-020
Mã hàng : NAC-652-135
Giá : 32,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-021
Mã hàng : NAC-652-136
Giá : 32,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-022
Mã hàng : NAC-652-137
Giá : 32,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-023
Mã hàng : NAC-652-138
Giá : 32,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-024
Mã hàng : NAC-652-139
Giá : 32,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-025
Mã hàng : NAC-652-140
Giá : 32,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-026
Mã hàng : NAC-652-141
Giá : 32,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-027
Mã hàng : NAC-652-142
Giá : 32,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-028
Mã hàng : NAC-652-143
Giá : 32,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-029
Mã hàng : NAC-652-144
Giá : 32,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-030
Mã hàng : NAC-652-145
Giá : 32,000 VNĐ
3.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-036
Mã hàng : NAC-652-151
Giá : 46,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :210 - Tổng truy cập : 197,862,543
Facebook
Liên hệ