XUẤT XỨ » Nhật Bản
250-275mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-147-10
Mã hàng : MTO-103-167
Giá : 3,094,000 VNĐ
275-300mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-148-10
Mã hàng : MTO-103-168
Giá : 3,254,000 VNĐ
50-150mm Panme đo trong Mitutoyo 137-201
Mã hàng : MTO-137-177
Giá : 2,412,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-203
Mã hàng : MTO-137-178
Giá : 3,786,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 6,821,000 VNĐ
0-100mm Đồng hồ so Mitutoyo 3062S-19
Mã hàng : MTO-306-203
Giá : 5,521,000 VNĐ
10-18.5mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-204
Mã hàng : MTO-511-198
Giá : 3,444,000 VNĐ
18-35mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-711
Mã hàng : MTO-511-199
Giá : 2,959,000 VNĐ
35-60mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-712
Mã hàng : MTO-511-200
Giá : 3,053,000 VNĐ
160-250mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-715
Mã hàng : MTO-511-201
Giá : 6,238,000 VNĐ
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 6,553,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30
Mã hàng : MTO-500-213
Giá : 3,030,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30
Mã hàng : MTO-500-214
Giá : 2,541,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-151-30
Mã hàng : MTO-500-215
Giá : 2,956,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30
Mã hàng : MTO-500-216
Giá : 3,672,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-171-30
Mã hàng : MTO-500-217
Giá : 3,244,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :133 - Tổng truy cập : 187,226,239
Facebook
Liên hệ