XUẤT XỨ » Nhật Bản
75mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-110
Mã hàng : MTO-110-054
Giá : 2,378,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-123
Mã hàng : MTO-123-022
Giá : 2,666,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-203
Mã hàng : MTO-203-021
Giá : 2,640,000 VNĐ
150mm Thước lá Shinwa 13005
Mã hàng : SHI-130-008
Giá : 86,000 VNĐ
150mm Thước lá Shinwa 14001
Mã hàng : SHI-140-007
Giá : 68,000 VNĐ
50-150mm Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713
Mã hàng : MTO-713-135
Giá : 3,740,000 VNĐ
200mm Thước cặp đo sâu Mitutoyo 527-122
Mã hàng : MTO-527-146
Giá : 2,317,000 VNĐ
1.5m Thước lá Shinwa 13056
Mã hàng : SHI-130-039
Giá : 3,539,000 VNĐ
12" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312
Mã hàng : MTO-570-211
Giá : 9,059,000 VNĐ
6-10mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-211
Mã hàng : MTO-511-197
Giá : 3,650,000 VNĐ
10-18.5mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-204
Mã hàng : MTO-511-198
Giá : 3,870,000 VNĐ
18-35mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-711
Mã hàng : MTO-511-199
Giá : 3,326,000 VNĐ
35-60mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-712
Mã hàng : MTO-511-200
Giá : 3,430,000 VNĐ
160-250mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-715
Mã hàng : MTO-511-201
Giá : 7,002,000 VNĐ
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 7,351,000 VNĐ
150mm Thước lá Niigata SV-150
Mã hàng : NIG-150-001
Giá : 99,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :153 - Tổng truy cập : 180,353,510
Facebook
Liên hệ