x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
43mm Mỏ lết Fujiya FLA-43
Mã hàng : FUJ-043-032
Giá : 399,000 VNĐ
53mm Mỏ lết Fujiya FLA-53
Mã hàng : FUJ-053-033
Giá : 560,000 VNĐ
2m Thước cuộn Fujiya FLM-1320
Mã hàng : FUJ-132-010
Giá : 105,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1955
Mã hàng : FUJ-195-011
Giá : 211,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã hàng : FUJ-163-039
Giá : 154,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã hàng : FUJ-255-040
Giá : 254,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã hàng : FUJ-257-041
Giá : 318,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã hàng : FUJ-225-100
Giá : 220,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã hàng : FUJ-300-071
Giá : 532,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã hàng : FUJ-380-072
Giá : 587,000 VNĐ
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã hàng : FUJ-100-035
Giá : 320,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã hàng : FUJ-150-036
Giá : 416,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã hàng : FUJ-200-037
Giá : 553,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã hàng : FUJ-900-016
Giá : 411,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-700S
Mã hàng : FUJ-700-046
Giá : 240,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-700S
Mã hàng : FUJ-700-047
Giá : 289,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :149 - Tổng truy cập : 178,931,525
Facebook
Liên hệ