XUẤT XỨ » Nhật Bản
1/2" Máy khoan Kawasaki KPT-71
Mã hàng : KPT-071-017
Giá : 3,671,000 VNĐ
155mm Máy bào Makita 1805N
Mã hàng : MKT-180-143
Giá : 9,327,000 VNĐ
Súng gõ rỉ sét Kawasaki KPT-F4
Mã hàng : KPT-004-018
Giá : 5,186,000 VNĐ
100mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-171
Mã hàng : MTO-173-118
Giá : 6,121,000 VNĐ
10mm Đồng hồ so Mitutoyo 2046S
Mã hàng : MTO-204-084
Giá : 574,000 VNĐ
0-10mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301
Mã hàng : MTO-301-023
Giá : 1,034,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321
Mã hàng : MTO-321-024
Giá : 1,620,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-300
Mã hàng : MTO-400-120
Giá : 6,581,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-115
Mã hàng : MTO-115-018
Giá : 2,264,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119
Mã hàng : MTO-119-017
Giá : 2,288,000 VNĐ
12" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-673
Mã hàng : MTO-673-012
Giá : 2,683,000 VNĐ
12,7mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-682
Mã hàng : MTO-552-119
Giá : 6,581,000 VNĐ
125-150mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10
Mã hàng : MTO-142-037
Giá : 1,923,000 VNĐ
385mm Máy cắt đĩa 1750W Makita 5401N
Mã hàng : MKT-540-134
Giá : 12,869,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn mini Makita 906H
Mã hàng : MKT-906-024
Giá : 4,278,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3600H
Mã hàng : MKT-360-017
Giá : 6,702,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
Đang online :138 - Tổng truy cập : 181,412,045
Facebook
Liên hệ