XUẤT XỨ » Nhật Bản
0.35-6.0mm Dưỡng đo ren 22 lá Mitutoyo 188-130
Mã hàng : MTO-130-113
Giá : 427,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 21 lá Mitutoyo 188-122
Mã hàng : MTO-122-112
Giá : 432,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 51 lá Mitutoyo 188-151
Mã hàng : MTO-151-114
Giá : 947,000 VNĐ
100-125mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10
Mã hàng : MTO-141-036
Giá : 1,683,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,747,000 VNĐ
4-42TPI Dưỡng đo ren 30 lá Mitutoyo 188-111
Mã hàng : MTO-111-111
Giá : 422,000 VNĐ
40” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155
Mã hàng : MTO-155-003
Giá : 16,204,000 VNĐ
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 16,047,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,665,000 VNĐ
50-75mm Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Mã hàng : MTO-187-059
Giá : 4,155,000 VNĐ
600mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132
Mã hàng : MTO-132-104
Giá : 20,121,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-140-10
Mã hàng : MTO-140-035
Giá : 1,313,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-104
Mã hàng : MTO-104-050
Giá : 2,872,000 VNĐ
300mm Bộ thước đo góc Mitutoyo 187-901
Mã hàng : MTO-901-068
Giá : 5,306,000 VNĐ
300mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-130
Mã hàng : MTO-130-102
Giá : 8,951,000 VNĐ
300mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-123
Mã hàng : MTO-123-022
Giá : 2,476,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :160 - Tổng truy cập : 184,930,838
Facebook
Liên hệ