XUẤT XỨ » Nhật Bản
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130
Mã hàng : MTO-130-031
Giá : 1,187,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138
Mã hàng : MTO-138-032
Giá : 864,000 VNĐ
0.05-1.00mm Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-313S
Mã hàng : MTO-313-107
Giá : 819,000 VNĐ
0.05-1.00mm Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S
Mã hàng : MTO-304-106
Giá : 817,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-129
Mã hàng : MTO-103-033
Giá : 936,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-137
Mã hàng : MTO-137-030
Giá : 676,000 VNĐ
12” Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173
Mã hàng : MTO-173-005
Giá : 6,618,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10
Mã hàng : MTO-143-038
Giá : 2,134,000 VNĐ
10mm Đồng hồ so Mitutoyo 2046S
Mã hàng : MTO-204-084
Giá : 537,000 VNĐ
0-10mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301
Mã hàng : MTO-301-023
Giá : 1,009,000 VNĐ
10mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321
Mã hàng : MTO-321-024
Giá : 1,534,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-115
Mã hàng : MTO-115-018
Giá : 2,146,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119
Mã hàng : MTO-119-017
Giá : 2,170,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S-19
Mã hàng : MTO-190-141
Giá : 1,753,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10
Mã hàng : MTO-139-034
Giá : 1,114,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19
Mã hàng : MTO-305-117
Giá : 2,306,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 187,113,305
Facebook
Liên hệ