XUẤT XỨ » Nhật Bản
30-40mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-168
Mã hàng : MTO-368-187
Giá : 8,619,000 VNĐ
40-50mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-169
Mã hàng : MTO-368-188
Giá : 8,775,000 VNĐ
50-63mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-170
Mã hàng : MTO-368-189
Giá : 10,431,000 VNĐ
62-75mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-171
Mã hàng : MTO-368-190
Giá : 10,431,000 VNĐ
75-88mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-172
Mã hàng : MTO-368-191
Giá : 11,039,000 VNĐ
87-100mm Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-173
Mã hàng : MTO-368-192
Giá : 11,893,000 VNĐ
6-10mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-211
Mã hàng : MTO-511-197
Giá : 3,650,000 VNĐ
10-18.5mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-204
Mã hàng : MTO-511-198
Giá : 3,870,000 VNĐ
18-35mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-711
Mã hàng : MTO-511-199
Giá : 3,326,000 VNĐ
35-60mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-712
Mã hàng : MTO-511-200
Giá : 3,430,000 VNĐ
160-250mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-715
Mã hàng : MTO-511-201
Giá : 7,002,000 VNĐ
250-400mm Thước đo lỗ Mitutoyo 511-716
Mã hàng : MTO-511-202
Giá : 7,351,000 VNĐ
0-25mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-121
Mã hàng : MTO-523-193
Giá : 9,577,000 VNĐ
25-50mm Panme đồng hồ Mitutoyo 523-122
Mã hàng : MTO-523-194
Giá : 10,535,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 342-251
Mã hàng : MTO-342-195
Giá : 7,186,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-101
Mã hàng : MTO-123-196
Giá : 2,446,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 175,761,914
Facebook
Liên hệ