x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
25-50mm Panme đo rãnh ngoài Mitutoyo 422-231
Mã hàng : MTO-422-248
Giá : 8,006,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302
Mã hàng : MTO-102-249
Giá : 1,234,000 VNĐ
300-325mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149
Mã hàng : MTO-103-250
Giá : 6,498,000 VNĐ
325-350mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150
Mã hàng : MTO-103-251
Giá : 7,137,000 VNĐ
350-375mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-151
Mã hàng : MTO-103-252
Giá : 7,330,000 VNĐ
375-400mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-152
Mã hàng : MTO-103-253
Giá : 7,598,000 VNĐ
100-200mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A
Mã hàng : MTO-104-254
Giá : 5,338,000 VNĐ
200-300mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-141A
Mã hàng : MTO-104-255
Giá : 6,156,000 VNĐ
300-400mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-142A
Mã hàng : MTO-104-256
Giá : 7,466,000 VNĐ
400-500mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-143A
Mã hàng : MTO-104-257
Giá : 8,817,000 VNĐ
500-600mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-144A
Mã hàng : MTO-104-258
Giá : 10,380,000 VNĐ
600-700mm Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-145A
Mã hàng : MTO-104-259
Giá : 12,100,000 VNĐ
0-25mm Panme điện tử Mitutoyo 293-100
Mã hàng : MTO-293-260
Giá : 21,512,000 VNĐ
100-125mm Panme điện tử Mitutoyo 293-250-10
Mã hàng : MTO-293-261
Giá : 6,929,000 VNĐ
125-150mm Panme điện tử Mitutoyo 293-251-10
Mã hàng : MTO-293-262
Giá : 7,568,000 VNĐ
150-175mm Panme điện tử Mitutoyo 293-252-10
Mã hàng : MTO-293-263
Giá : 8,237,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 195,360,124
Facebook
Liên hệ