XUẤT XỨ » Nhật Bản
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã hàng : FUJ-163-039
Giá : 146,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã hàng : FUJ-255-040
Giá : 240,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã hàng : FUJ-257-041
Giá : 300,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã hàng : FUJ-225-100
Giá : 207,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã hàng : FUJ-300-071
Giá : 501,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã hàng : FUJ-380-072
Giá : 553,000 VNĐ
285mm Búa nhựa Fujiya FPH-050
Mã hàng : FUJ-050-034
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã hàng : FUJ-100-035
Giá : 302,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã hàng : FUJ-150-036
Giá : 392,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã hàng : FUJ-200-037
Giá : 521,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã hàng : FUJ-900-016
Giá : 388,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-700S
Mã hàng : FUJ-700-046
Giá : 227,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-700S
Mã hàng : FUJ-700-047
Giá : 272,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-900S
Mã hàng : FUJ-900-048
Giá : 477,000 VNĐ
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã hàng : FUJ-261-054
Giá : 195,000 VNĐ
9" Kìm bấm cos Fujiya FA006
Mã hàng : FUJ-006-057
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 185,970,825
Facebook
Liên hệ