XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở đất Kyoritsu 4106
Mã hàng : KRS-410-088
Giá : 30,338,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4120A
Mã hàng : KRS-412-091
Giá : 11,772,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 8,226,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 7,905,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 9,878,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 15,298,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,996,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 11,416,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,888,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 34,363,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,286,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 11,147,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 40,320,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :62 - Tổng truy cập : 174,507,870
Facebook
Liên hệ