XUẤT XỨ » Nhật Bản
Ampe kìm Kyoritsu 2433R
Mã hàng : KRS-243-081
Giá : 11,358,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2434
Mã hàng : KRS-243-082
Giá : 4,725,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
Mã hàng : KRS-312-083
Giá : 101,908,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4106
Mã hàng : KRS-410-088
Giá : 29,134,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5001
Mã hàng : KRS-500-093
Giá : 7,900,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5010
Mã hàng : KRS-501-094
Giá : 7,592,000 VNĐ
Đo dòng rò Kyoritsu 5020
Mã hàng : KRS-502-095
Giá : 9,487,000 VNĐ
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410
Mã hàng : KRS-541-096
Giá : 14,690,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010A
Mã hàng : KRS-601-097
Giá : 7,678,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6010B
Mã hàng : KRS-601-098
Giá : 10,963,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6011A
Mã hàng : KRS-601-099
Giá : 14,297,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6016
Mã hàng : KRS-601-100
Giá : 34,924,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6017
Mã hàng : KRS-601-101
Giá : 14,519,000 VNĐ
Đo nhiểu chức năng Kyoritsu 6018
Mã hàng : KRS-601-102
Giá : 10,704,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6020
Mã hàng : KRS-602-103
Giá : 40,977,000 VNĐ
Đo nhiều chức năng Kyoritsu 6030
Mã hàng : KRS-603-104
Giá : 40,977,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 193,739,684
Facebook
Liên hệ