x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN03C-135
Mã hàng : FUJ-031-137
Giá : 232,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã hàng : FUJ-225-008
Giá : 294,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã hàng : FUJ-180-055
Giá : 352,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã hàng : FUJ-180-056
Giá : 367,000 VNĐ
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã hàng : FUJ-215-012
Giá : 127,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã hàng : FUJ-615-014
Giá : 127,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã hàng : FUJ-620-015
Giá : 139,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Fujiya FESD+2-100
Mã hàng : FUJ-210-042
Giá : 121,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-100
Mã hàng : FUJ-610-043
Giá : 121,000 VNĐ
6x45mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-45A
Mã hàng : FUJ-634-045
Giá : 95,000 VNĐ
Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S
Mã hàng : FUJ-006-098
Giá : 240,000 VNĐ
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã hàng : FUJ-001-099
Giá : 122,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-75-S
Mã hàng : FUJ-175-102
Giá : 109,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-75-S
Mã hàng : FUJ-575-110
Giá : 109,000 VNĐ
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã hàng : FUJ-016-030
Giá : 252,000 VNĐ
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã hàng : FUJ-032-031
Giá : 310,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :83 - Tổng truy cập : 179,223,980
Facebook
Liên hệ