XUẤT XỨ » Nhật Bản
12mm Thước đo lổ 3 cái Mitutoyo 368-901
Mã hàng : MTO-901-076
Giá : 26,491,000 VNĐ
12mm Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-400
Mã hàng : MTO-400-025
Giá : 14,101,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10
Mã hàng : MTO-143-038
Giá : 2,252,000 VNĐ
150mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-112
Mã hàng : MTO-112-056
Giá : 5,101,000 VNĐ
150mm Thước đo cao Mitutoyo 506-202
Mã hàng : MTO-202-101
Giá : 5,811,000 VNĐ
200mm Nivo (level) thanh cân bằng máy Mitutoyo 960-603
Mã hàng : MTO-960-301
Giá : 9,113,000 VNĐ
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 6,020,000 VNĐ
150mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-201
Mã hàng : MTO-201-019
Giá : 1,872,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-630-196
Giá : 2,220,000 VNĐ
3/8" Máy khoan Kawasaki KPT-68
Mã hàng : KPT-068-016
Giá : 2,637,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Makita 6501
Mã hàng : MKT-650-003
Giá : 2,004,000 VNĐ
3/8" Súng vặn bu lông Kawasaki KPT-12W
Mã hàng : KPT-012-006
Giá : 2,088,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita 6821
Mã hàng : MKT-682-065
Giá : 2,922,000 VNĐ
6mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-24DGBS
Mã hàng : KPT-024-008
Giá : 1,364,000 VNĐ
1" Súng vặn bu lông đầu dài Kawasaki KPT-50SH
Mã hàng : KPT-050-005
Giá : 15,601,000 VNĐ
1/2" Máy khoan Kawasaki KPT-71
Mã hàng : KPT-071-017
Giá : 3,671,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :135 - Tổng truy cập : 182,714,256
Facebook
Liên hệ