XUẤT XỨ » Nhật Bản
0.35-6.0mm Dưỡng đo ren 22 lá Mitutoyo 188-130
Mã hàng : MTO-130-113
Giá : 466,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 21 lá Mitutoyo 188-122
Mã hàng : MTO-122-112
Giá : 466,000 VNĐ
0.4-7.0mm Dưỡng đo ren 51 lá Mitutoyo 188-151
Mã hàng : MTO-151-114
Giá : 1,023,000 VNĐ
0.5mm Dưỡng đo bán kính 16 lá Mitutoyo 186-102
Mã hàng : MTO-102-109
Giá : 1,248,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-404E
Mã hàng : MTO-404-089
Giá : 1,398,000 VNĐ
100-125mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10
Mã hàng : MTO-141-036
Giá : 1,812,000 VNĐ
1000mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133
Mã hàng : MTO-133-105
Giá : 92,637,000 VNĐ
100mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-111
Mã hàng : MTO-111-055
Giá : 2,955,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-241
Mã hàng : MTO-293-145
Giá : 4,358,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S-19
Mã hàng : MTO-190-141
Giá : 1,939,000 VNĐ
30mm Đồng hồ so Mitutoyo 2052S
Mã hàng : MTO-052-086
Giá : 1,890,000 VNĐ
4-42TPI Dưỡng đo ren 30 lá Mitutoyo 188-111
Mã hàng : MTO-111-111
Giá : 479,000 VNĐ
40” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-155
Mã hàng : MTO-155-003
Giá : 17,497,000 VNĐ
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 17,329,000 VNĐ
5-30mm Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Mã hàng : MTO-185-057
Giá : 3,249,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,938,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :54 - Tổng truy cập : 175,775,098
Facebook
Liên hệ