XUẤT XỨ » Nhật Bản
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232
Mã hàng : MTO-293-172
Giá : 5,462,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-233
Mã hàng : MTO-293-173
Giá : 7,575,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341
Mã hàng : MTO-293-174
Giá : 4,352,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343
Mã hàng : MTO-293-175
Giá : 8,212,000 VNĐ
75-100mm Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Mã hàng : MTO-145-176
Giá : 5,197,000 VNĐ
50-150mm Panme đo trong Mitutoyo 137-201
Mã hàng : MTO-137-177
Giá : 2,539,000 VNĐ
50-500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-203
Mã hàng : MTO-137-178
Giá : 3,986,000 VNĐ
50-1500mm Panme đo trong Mitutoyo 137-205
Mã hàng : MTO-137-179
Giá : 7,180,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314
Mã hàng : MTO-570-212
Giá : 15,144,000 VNĐ
12" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-312
Mã hàng : MTO-570-211
Giá : 8,497,000 VNĐ
Đế từ đồng hồ so Mitutoyo 215-151-10
Mã hàng : MTO-215-210
Giá : 10,254,000 VNĐ
0.6mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-425E
Mã hàng : MTO-513-208
Giá : 2,389,000 VNĐ
0.8mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 513-404T
Mã hàng : MTO-513-207
Giá : 2,348,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B
Mã hàng : MTO-543-206
Giá : 9,300,000 VNĐ
25mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-471B
Mã hàng : MTO-543-205
Giá : 10,643,000 VNĐ
12mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-782
Mã hàng : MTO-543-204
Giá : 2,478,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :184 - Tổng truy cập : 197,905,951
Facebook
Liên hệ