XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-101
Mã hàng : MTO-101-051
Giá : 3,249,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-101
Mã hàng : MTO-101-039
Giá : 2,210,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-111
Mã hàng : MTO-111-040
Giá : 3,057,000 VNĐ
0-100mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-139A
Mã hàng : MTO-139-044
Giá : 4,495,000 VNĐ
12” Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173
Mã hàng : MTO-173-005
Giá : 7,429,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10
Mã hàng : MTO-143-038
Giá : 2,395,000 VNĐ
150mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-112
Mã hàng : MTO-112-056
Giá : 5,426,000 VNĐ
150mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-173
Mã hàng : MTO-173-070
Giá : 6,403,000 VNĐ
150mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-201
Mã hàng : MTO-201-019
Giá : 1,990,000 VNĐ
100mm Thước đo lổ Mitutoyo 511-171
Mã hàng : MTO-173-118
Giá : 6,511,000 VNĐ
10mm Đồng hồ so Mitutoyo 2046S
Mã hàng : MTO-204-084
Giá : 609,000 VNĐ
0-10mm Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301
Mã hàng : MTO-301-023
Giá : 1,082,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-115
Mã hàng : MTO-115-018
Giá : 2,408,000 VNĐ
12" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-119
Mã hàng : MTO-119-017
Giá : 2,433,000 VNĐ
125-150mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10
Mã hàng : MTO-142-037
Giá : 2,045,000 VNĐ
0.2mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-405E
Mã hàng : MTO-405-088
Giá : 1,838,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :159 - Tổng truy cập : 174,474,598
Facebook
Liên hệ