XUẤT XỨ » Nhật Bản
15-30mm Dưỡng đo lỗ Shinwa 62605
Mã hàng : SHI-626-027
Giá : 368,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita 1100N
Mã hàng : MKT-110-123
Giá : 7,430,000 VNĐ
110 mm Máy bào cầm tay Makita 1911B
Mã hàng : MKT-911-210
Giá : 5,984,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt Makita 2414B
Mã hàng : MKT-241-099
Giá : 8,755,000 VNĐ
255mm Máy cưa bàn Makita 2711
Mã hàng : MKT-271-194
Giá : 30,613,000 VNĐ
8mm (3/8’’) Máy phay Makita 3620
Mã hàng : MKT-362-148
Giá : 5,899,000 VNĐ
110mm Máy cắt đá Makita 4100NB
Mã hàng : MKT-410-081
Giá : 3,718,000 VNĐ
300W Máy vặn vít Makita 6951
Mã hàng : MKT-695-173
Giá : 4,606,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1020W Makita 9005B
Mã hàng : MKT-900-028
Giá : 4,374,000 VNĐ
600mm Thước lá Shinwa 13021
Mã hàng : SHI-130-025
Giá : 414,000 VNĐ
2m Thước lá Shinwa 13064
Mã hàng : SHI-130-036
Giá : 4,433,000 VNĐ
150mm Thước lá Shinwa 14001
Mã hàng : SHI-140-007
Giá : 65,000 VNĐ
30-45mm Dưỡng đo lỗ Shinwa 62610
Mã hàng : SHI-626-028
Giá : 901,000 VNĐ
45-60mm Dưỡng đo lỗ Shinwa 62615
Mã hàng : SHI-626-029
Giá : 1,081,000 VNĐ
Nhiệt ẩm kế Shinwa 72948
Mã hàng : SHI-948-035
Giá : 808,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :152 - Tổng truy cập : 182,876,060
Facebook
Liên hệ