XUẤT XỨ » Nhật Bản
200mm Thước đo sâu Mitutoyo 527-202
Mã hàng : MTO-202-020
Giá : 3,762,000 VNĐ
20mm Đồng hồ so Mitutoyo 2050S
Mã hàng : MTO-050-085
Giá : 1,295,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30
Mã hàng : MTO-330-027
Giá : 4,513,000 VNĐ
0.006mm Bàn chuẩn Granite Mitutoyo 517-111C
Mã hàng : MTO-111-098
Giá : 7,002,000 VNĐ
0.008mm Bàn chuẩn Granite Mitutoyo 517-114C
Mã hàng : MTO-114-099
Giá : 13,938,000 VNĐ
0.008mm Bàn map Granite Mitutoyo 517-103C
Mã hàng : MTO-103-096
Giá : 17,833,000 VNĐ
0.009mm Bàn map Granite Mitutoyo 517-105C
Mã hàng : MTO-105-097
Giá : 18,002,000 VNĐ
0.03-0.50mm Dưỡng đo độ dầy 13 lá Mitutoyo 184-307S
Mã hàng : MTO-307-108
Giá : 311,000 VNĐ
0.05-1.00mm Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-313S
Mã hàng : MTO-313-107
Giá : 803,000 VNĐ
0.05-1.00mm Dưỡng đo độ dầy 20 lá Mitutoyo 184-304S
Mã hàng : MTO-304-106
Giá : 609,000 VNĐ
0.14mm Đồng hồ so Mitutoyo 513-401E
Mã hàng : MTO-401-087
Giá : 2,149,000 VNĐ
0-150mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A
Mã hàng : MTO-135-045
Giá : 5,449,000 VNĐ
150-300mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-136A
Mã hàng : MTO-136-046
Giá : 7,920,000 VNĐ
0-150mm Panme đo ngoài Mitutoyo 104-137
Mã hàng : MTO-137-047
Giá : 6,256,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-129
Mã hàng : MTO-103-033
Giá : 1,049,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-137
Mã hàng : MTO-137-030
Giá : 764,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 175,754,249
Facebook
Liên hệ