XUẤT XỨ » Nhật Bản
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B
Mã hàng : KRS-312-131
Giá : 8,751,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127
Mã hàng : KRS-312-132
Giá : 51,009,000 VNĐ
Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-00
Mã hàng : KRS-630-134
Giá : 24,503,000 VNĐ
Đồng hồ đo đa năng Kyoritsu 6315-00
Mã hàng : KRS-631-135
Giá : 65,859,000 VNĐ
24” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-153
Mã hàng : MTO-153-002
Giá : 9,176,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130
Mã hàng : MTO-130-031
Giá : 1,333,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138
Mã hàng : MTO-138-032
Giá : 971,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 122-102
Mã hàng : MTO-102-052
Giá : 3,482,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-102
Mã hàng : MTO-102-048
Giá : 2,705,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-102
Mã hàng : MTO-102-041
Giá : 2,547,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-112
Mã hàng : MTO-112-042
Giá : 2,628,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331
Mã hàng : MTO-331-028
Giá : 4,927,000 VNĐ
25-50mm Panme đo trong Mitutoyo 145-186
Mã hàng : MTO-186-058
Giá : 3,715,000 VNĐ
18” Thước cặp du xích Mitutoyo 160-151
Mã hàng : MTO-151-001
Giá : 9,072,000 VNĐ
1mm Thước đo bán kính 30 lá Mitutoyo 186-107
Mã hàng : MTO-107-110
Giá : 1,178,000 VNĐ
1mm Đồng hồ so Mitutoyo 2109S-10
Mã hàng : MTO-109-082
Giá : 1,295,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :143 - Tổng truy cập : 174,371,078
Facebook
Liên hệ