XUẤT XỨ » Nhật Bản
2x200mm Vít bake Fujiya FESD+2-200
Mã hàng : FUJ-220-013
Giá : 131,000 VNĐ
5" Kìm cắt dây Fujiya 90CS-125
Mã hàng : FUJ-125-038
Giá : 369,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya 60S-150
Mã hàng : FUJ-150-049
Giá : 195,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MTN03-135
Mã hàng : FUJ-135-050
Giá : 219,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya 770-175
Mã hàng : FUJ-770-051
Giá : 291,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya 770-200
Mã hàng : FUJ-770-052
Giá : 313,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 610-170
Mã hàng : FUJ-610-058
Giá : 260,000 VNĐ
5" Kìm cắt dây Fujiya HWC-6
Mã hàng : FUJ-006-067
Giá : 421,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC1-200
Mã hàng : FUJ-120-068
Giá : 253,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC2-200
Mã hàng : FUJ-220-069
Giá : 275,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya PC5-280
Mã hàng : FUJ-528-070
Giá : 362,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90PR-150
Mã hàng : FUJ-901-075
Giá : 292,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-125
Mã hàng : FUJ-901-076
Giá : 294,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-150
Mã hàng : FUJ-901-077
Giá : 341,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã hàng : FUJ-901-079
Giá : 414,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 185,926,792
Facebook
Liên hệ