XUẤT XỨ » Nhật Bản
2m Thước lá gấp Shinwa 78833
Mã hàng : SHI-788-122
Giá : 416,000 VNĐ
20m Búng mực Shinwa 77471
Mã hàng : SHI-774-123
Giá : 913,000 VNĐ
200ml Mực dùng cho búng mực Shinwa 77475
Mã hàng : SHI-774-124
Giá : 110,000 VNĐ
15m Búng mực Shinwa 77963
Mã hàng : SHI-779-125
Giá : 499,000 VNĐ
300ml Bình mực Shinwa 77937
Mã hàng : SHI-779-126
Giá : 152,000 VNĐ
Vạch lấy dấu Shinwa 78654
Mã hàng : SHI-786-127
Giá : 258,000 VNĐ
Đục lấy dấu Shinwa 77259
Mã hàng : SHI-772-128
Giá : 658,000 VNĐ
Đục lấy dấu Shinwa 77258
Mã hàng : SHI-772-129
Giá : 1,175,000 VNĐ
Dụng cụ lấy dấu Shinwa 77317
Mã hàng : SHI-773-130
Giá : 383,000 VNĐ
Dụng cụ lấy dấu Shinwa 77318
Mã hàng : SHI-773-131
Giá : 462,000 VNĐ
200mm Compa lấy dấu Shinwa 73067
Mã hàng : SHI-730-136
Giá : 386,000 VNĐ
200mm Compa đo trong Shinwa 73261
Mã hàng : SHI-732-138
Giá : 235,000 VNĐ
200mm Compa đo ngoài Shinwa 73326
Mã hàng : SHI-733-139
Giá : 235,000 VNĐ
Dưỡng đo khe mối hàn Shinwa 58691
Mã hàng : SHI-586-020
Giá : 2,200,000 VNĐ
Dưỡng đo mối hàn Shinwa 58695
Mã hàng : SHI-586-019
Giá : 2,086,000 VNĐ
100mm Thước đo góc Shinwa 62480
Mã hàng : SHI-624-014
Giá : 270,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 174,390,571
Facebook
Liên hệ