XUẤT XỨ » Nhật Bản
450mm Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131
Mã hàng : MTO-131-103
Giá : 16,249,000 VNĐ
5-30mm Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Mã hàng : MTO-185-057
Giá : 3,056,000 VNĐ
50-200mm Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Mã hàng : MTO-205-060
Giá : 2,796,000 VNĐ
50-300mm Panme đo trong Mitutoyo 137-102
Mã hàng : MTO-102-061
Giá : 5,837,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 123-103
Mã hàng : MTO-103-049
Giá : 2,698,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài dạng số Mitutoyo 193-103
Mã hàng : MTO-103-043
Giá : 5,010,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Mitutoyo 103-139-10
Mã hàng : MTO-139-034
Giá : 1,173,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342
Mã hàng : MTO-342-029
Giá : 7,042,000 VNĐ
50-75mm Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Mã hàng : MTO-187-059
Giá : 4,206,000 VNĐ
50mm Thước Micrometer đo sâu Mitutoyo 129-109
Mã hàng : MTO-109-053
Giá : 2,047,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so Mitutoyo 3058S-19
Mã hàng : MTO-305-117
Giá : 2,428,000 VNĐ
50mm Đồng hồ điện tử Mitutoyo 543-553E
Mã hàng : MTO-553-092
Giá : 11,242,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-104
Mã hàng : MTO-104-014
Giá : 731,000 VNĐ
6" Thước cặp du xích Mitutoyo 530-312
Mã hàng : MTO-312-013
Giá : 768,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683
Mã hàng : MTO-683-008
Giá : 1,613,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Mã hàng : MTO-685-010
Giá : 1,925,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :216 - Tổng truy cập : 197,700,525
Facebook
Liên hệ